НОВЕ НА САЙТІ


05.10.23:::На сайті в розділі "Адміністративні відділи" розміщений ПЛАН підготовки господарства Головної астрономічної обсерваторії НАН України до опалювального сезону 2023-2024 рр..


04.04.23:::На сайті в розділі "Адміністративні відділи" розміщений НАКАЗ від 03.04.2023 №7-ОД "Про прийняте рішення щодо наміру передачі майна в оренду".


01.02.23:::На сайті в розділі "Річні звіти" розміщені річні звіти відділів та лабораторій ГАО за 2022 рік.


01.02.19:::Якщо вам потрібна сторінка сайту, якої немає в поточному перегляді, ви можете або скористатися пошуком по сайту або переглянути сторінки архіву сайту, куди переносяться всі матеріали, що були раніше опубліковані і в яких закінчився термін публікації.


НАУКОВА СПАДЩИНА

До 140-річчя від дня народження
академіка Олександра Яковича Орлова,
засновника ГАО НАН України

Читати книгу

НЕВІДОМІ ЛИСТИ О.Я.Орлова

Photo: Alexander Krugliy 30 Aug 2015

В електронній книзі, присвяченій 140-річчю з дня народження Олександра Яковича Орлова, у розділі "З родинних мемуарів" з'явились нові матеріали: унікальні листи Олександра Яковича про відвідини ним обсерваторії на горі Піп Іван у 1939 році. Листи передані академіку НАН України А.Г. Наумовцю І.Г. Нєізвєстним, онуком О.Я. Орлова.

І.Г.Нєізвєстний - член-кореспондент РАН, співробітник Інституту фізики напівпровідників і професор Новосибірського технічного університету, відомий спеціаліст у галузі мікро- і наноелектроніки. Народився в Одесі в 1931 р., закінчів МЕІ, працював у ФІАН, після створення Сибірського відділення переїхав туди.

Читати...

ЯК «АСТРОНОМІЧНІ ЗУБРИ» ВРЯТУВАЛИ ПОЛТАВСЬКУ ГРАВІМЕТРИЧНУ ОБСЕРВАТОРІЮ В 1934–1938 рр.

Зі сторінок архівного рукопису О.Я. Орлова 1938 року

А.О.Корсунь, М.В.Лубков

У статті розкрито одну з маловідомих сторінок життя видатного вченого-астронома і геофізика, засновника наукової школи з геодинаміки, фундатора Полтавської гравіметричної обсерваторії та Головної астрономічної обсерваторії НАН України академіка Олександра Яковича Орлова. В архіві Полтавської гравіметричної обсерваторії було знайдено документ — незавершений рукопис О.Я. Орлова під назвою «Астрономічні зубри», датований 15 листопада 1938 р., який дозволяє по-новому подивитися на деякі події того часу...

Вісник НАНУ, 2020, №7

 

COORDINATES

Latitude N50 21.9
Longitude E30 30.4
Altitude 188 m above s. l.

YOUTUBE CHANNELS

Запис трансляції з ГАО НАНУ проходження Меркурія по диску Сонця 11.11.2019

Ютуб-канал
«Все про Всесвіт»

  • Husar D., Pasche W., Jahn J., et al.Observations and Orbits of Comets and a/ Objects. 2024,Minor Planet Electronic Circular,No. 2024-K130 (May 2024), 2024MPEC....K..130H
  • Vavilova I.B., Dobrycheva D.V., Khramtsov V.P., et al.Machine Learning of Galaxy Classification by their Images and Photometry. 2024,Astromical Data Analysis Software and Systems XXXI: Proc. of the Conf., held at Cape Town, South Africa, Oct. 24-28, 2021// Astronomical Society of the Pacific (ASP) Conf. Ser.,Vol.535,p.103. 2024ASPC..535..103V
  • Oliveira C. B., Krabbe A. C., Dors O. L., et al.Chemical abundances of LINER galaxies - nitrogen abundance estimations. 2024,MNRAS,Vol.531,is.1,p.199-212. 2024MNRAS.531..199O
  • Muinonen K., Kiselev N.N., Rosenbush V.K., et al.New Polarimetric Data for the Galilean Satellites: Io and Ganymede Observations and Modeling. 2024,The Planetary Science Journal,Vol.5,is.1,p.10 (16 pp.). 2024PSJ.....5...10K
  • Maliuk A.A., Krushevska V., Shugarov S.Yu., et al.Photometric study of the Delta Scuti variable 2MASS J13122513+ 5443409 in UMa. 2024,Contrib. Astron. Obs. Skalnaté Pleso,V.54,No.2,p.198-204. 2024CoSka..54b.198M
  • Ishchenko M.V., Berczik P., Sobolenko M.,Milky Way globular clusters on cosmological timescales. IV. Guests in the outer Solar System. 2024,A&A,Vol.683,p.A146 (11 pp.). 2024A&A...683A.146I

 

 

ПОСИЛАННЯ


::: ADS Bibliographic Codes:" Journal Abbreviations

::: ADS Tagged Format for :" Bibliographic Data Transfer

::: Англомовне видання "Кінематики і фізики небесних тіл" на сайті видавництва ALLERTON PRESS


Login Form

Астропортал

Астрономічна наука в Україні і світі, останні події в космонавтиці, найновіші космічні місії, історія астрономії та ще багато цікавого на сторінках "Українського Астрономічного Порталу"

Random photo

veles_moon_colored.jpg

Монографії

Яцків Я.С.Нетипова біобібліографія.

НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. — Київ: Академперіодика, 2020. — 172 с., 1 с. іл. ISBN 978-966-360-417-6

Це видання присвячене найактуальнішим питанням реформування науки в Україні, функціонування НАН України, її ролі у житті та становленні держави. Питання висвітлені через суб’єктивний погляд академіка НАН України Я.С. Яцківа: багаторічного директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України, члена Президії та голови Науково-видавничої ради Академії, і проілюстровано документами з його особистого архіву. Доповнює видання бібліографічний покажчик наукових і науково-популярних праць ученого, а також публікацій, присвячених йому.

 

 

 


Ірина Вавилова, Юрій Кудря, Анатолій Василенко, Юрій Бабик. Позагалактична астрономія. Книга 2. Галактики: багатохвильові властивості. Навчальний посібник.

Київ: Наукова думка, 2023, 448 с. ISBN 978-966-00-1842-6

Книга 2 є продовженням навчального посібника «Позагалактична астрономія. Книга 1. Галактики: основні фізичні властивості». Вона містить основні відомості про методи та інструментальні засоби отримання фізичних властивостей галактик в різних діапазонах електромагнітного спектра. Увага приділяється галактикам із надлишками випромінювання в ІЧ-, радіо-, УФ- і Х-діапазонах, карликовим галактикам, пекулярним і взаємодійним галактикам та галактикам із активними ядрами. Для розуміння фізичних процесів, які відбуваються у цих великомасшабних структурах Всесвіту, розглянуто розподіли енергії та густини матерії в галактиках, зокрема профілі густини темної матерії, динаміку та кінематику зорь, основні положення теорії хвиль густини в спіральних галактиках, гравітаційне лінзування і вплив ефектів загальної теорії відносності, моделі акреції та надмасивні чорні діри, міжзоряне середовище в галактиках. Для студентів, аспірантів і викладачів зі спеціальності «Фізика та астрономія».

 

 


В. А. Захожай, О. В. Захожай. Основи елементарної астрономії : навчальний посібник.

(Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 232 с.).

Ця книга пропонується аматорам астрономії, учням старшої школи і вчителям, які викладають цей предмет, та підготовлена з урахуванням навчальної програми астрономії, розробленої Національною академією наук України.

У пропонованій книзі «Основи елементарної астрономії» послідовність викладання матеріалу дещо відходить від загальноприйнятої в підручниках з астрономії. Це пов’язано з тим, що накопичення спостережного та теоретичного матеріалу в астрономії у минулому столітті та особливо в останні роки дало їй змогу вийти на принципово новий рівень дослідження та розвитку. Астрономія перестала бути перш за все спостережною наукою. З’явилися достатні об’єктивні підстави для узагальнення знань про космічні об’єкти, що вимагає і відповідного нового підходу до викладання предмета. З іншого боку, автори поставили перед собою мету представити матеріал таким чином, щоб він не був рутинним, а був цікавим для читача. Щоб після засвоєння матеріалу читач оволодів базовими знаннями про фізичні властивості астрономічних об’єктів, їх устрій, просторове розташування, походження й еволюцію. Випускник загальноосвітнього навчального закладу після оволодіння матеріалом книги в рамках рівня стандарту повинен вміти пояснювати відомі астрономічні явища, знати місце людини в Космосі, орієнтуватися в загальній науковій астрономічній інформації, відокремлювати наукову картину світу від ненаукової, розрізняти астрономію й астрологію, знати місце предмета в міждисциплінарній проблемі пошуку життя у Всесвіті тощо.

 

 


Ярослав Яцків. Хроніки постювілейного періоду. Книга перша. 2011—2015 роки.

(Київ, 2019. 369 с.).

Документально-автобіографічний нарис про наукову, просвітницьку та громадську діяльність видатного вченого та громадського діяча, доктора фізико-математичних наук,академіка НАН України, директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України Ярослава Степановича Яцківа протягом 2011—2015 рр. Події життя автора тісно переплетаються з подіями у науковому житті світу та України. Книга містить велику кількість фактичного матеріалу про ці події, а також їхні авторські оцінки.

 

 

 

 

 


Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до міжнародного визнання / За редакцією Я.С. Яцківа.

(К.: Наукова думка, 2018. 376 с.).

Книгу присвячено історії створення та розвитку Головної астрономічної обсерваторії НАН України. На підставі архівних матеріалів описано титанічні зусилля та наполегливість академіка О.Я. Орлова щодо побудови академічної обсерваторії за планом першого президента Академії наук України В.І. Вернадського. Викладено складний тернистий шлях Обсерваторії від зародження до її міжнародного визнання, її здобутки, відкриття, досягнення, створення української астрономічної школи.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів фізичних факультетів вишів, а також для всіх, хто цікавиться історією астрономії та внеском українських учених у міжнародний розвиток астрономії.

 

 

 


Юрій Кудря, Ірина Вавилова. Позагалактична астрономія: КНИГА 1. ГАЛАКТИКИ: основні фізичні властивості.

(К.: Наукова думка, 2016. 344 с.).

У першій книзі навчального посібника з позагалактичної астрономії розглянуто питання визначення морфології та основних фізичних і фотометричних властивостей нормальних галактик, а саме: їхні лінійні розміри, кінематику, світність і маси. Подано дані про нашу Галактику, методи встановлення відстаней до галактик, сучасні спостережувані огляди і каталоги галактик. Наведено як новітні спостережувані й теоретичні результати, так і усталені класичні погляди щодо галактик за даними в оптичному діапазоні електромагнітного спектра.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і науковців із астрофізики і фізики, а також усіх, хто цікавиться позагалактичною астрономією.

This book on extragalaxy astronomy deals with the morphology and basic physical and photometric properties of normal galaxies, namely, their linear sizes, kinematics, luminosity, and mass. Separate sections are devoted to our Galaxy, methods of determination of the distances to galaxies, modern observational galaxy surveys and catalogues. The book introduces both the newest observational and theoretical results as well as classical data about properties of galaxies in the optical spectral range.

For students and high school teachers, graduate students and researchers in the field of astrophysics and physics, as well as all those who are interested in extragalactic astronomy.

 

 

 


А.Н.Александров, И.Б.Вавилова, В.И.Жданов, А.И.Жук, Ю.Н.Кудря, С.Л.Парновский, Е.В.Федорова, Я.С.Яцкив. Общая теория относительности: признание временем.

(К.: Наукова думка, 2015. 330 с.).

Это третья книга практически одного и того же коллектива авторов, посвященная общей теории относительности (ОТО), ее проверкам и возможным приложениям. Новые астрономические открытия оживили интерес к  ОТО, а появление новых высокоточных космических и наземных измерительных средств открыло новые возможности для ее проверок

В третьей книге особое внимание уделено модификациям общей теории относительности и вопросам космологии ранней Вселенной. При изложении материала авторы отдавали предпочтение результатам, которые с большой долей вероятности можно считать достоверными и которые получили признание международного сообщества.

 

 

 


Я.С.Яцків. Моє земне тяжіння. Т.1

(Академперіодика, 2015. 254 с.).

Це книга про науку України, зокрема астрономічну та космічну, її минуле і сучасне, та про тернистий шлях людини до пізнання навколишнього світу. В книгу ввійшли опубліковані раніше автобіографічні нариси та науково-популярні статті Ярослава Яцківа — вченого та громадського діяча. В основу її першого тому покладено змінену та доповнену книгу «Земне тяжіння», яка була видана обмеженим накладом у 1999 р. Другий том книги — це упорядковані нариси Ярослава Яцківа «Наукові будні», опубліковані у 2008—2015 рр. ВД «Академперіодика» НАН України, та колонки головного редактора науково-популярного журналу «Світогляд».

 

 


Я.С.Яцків. Моє земне тяжіння. Т.2

(Академперіодика, 2015. 244 с.).

Загальновідомо, що у космонавтиці (та і в науці взагалі) легких перемог та второваних шляхів не буває. Серед дослідників космосу були першопрохідці і продовжувачі їхньої справи, які збагачували людство новими технічними здобутками та науковими знаннями. Про першопрохідців (перших) часто згадують і пишуть, а інші (другі) здебільшого залишаються в ті ні. Ця книга присвячена переважно «другим», котрі, незважаючи на об’єктивні обставини та різні перешкоди, прокладали та прокладають Україні шлях у космічне майбутнє.

 

 

 
Dark energy and dark matter in the Universe: in three volumes

Editor V. Shulga. - Vol. 3. Dark matter: Observational manifestation and experimental searches. Vavilova I.B., Bolotin Yu.L., Boyarsky A.M., Danevich F.A., Kobychev V.V., Tretyak V.I., Babyk Iu.V., Iakubovskyi D.A., Hnatyk B.I., Sergeev S.G. K.: Akademperiodyka, 2015. 375 p.

Dark Energy and Dark Matter in the UniverseThis monograph is the third issue of a three volume edition under the general title "Dark Energy and Dark Matter in the Universe". The authors discuss the astrophysical direct and indirect manifestation and properties of dark matter in galaxies, galaxy clusters and groups; the different mechanisms of energy exchange between dark energy and dark matter that expand the capabilities of the Standard Cosmological Model; the experimental search for dark matter particle candidates (including the sterile neutrinos, solar axions, weakly-interacting massive particles, and superheavy dark matter particles) using space, ground-based, and underground observatories.

 

 
Відьмаченко А.П., Дєлєц О.С., Длугач Ж.М., Захожай О.В., Костогриз Н.М., Крушевська В.М., Кузнєцова Ю.Г., Мороженко О.В., Неводовський П.В., Овсак О.С., Розенбуш О.Е., Романюк Я.О., Шавловський В.І., Яновицький Е.Г. Дослідження з фізики планетних атмосфер та малих тіл Сонячної системи, екзопланет та дискових структур навколо зір.

Київ: ВАІТЕ. 2015. 92 с.

Фізичні характеристики поверхонь планет земного типу... Розглянуто історію та основні етапи становлення відділу фізики планетних систем Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Відображено основну тематику дослідження відділу та наукові здобутки співробітників відділу.

Планетні дослідження були започатковані у Головній Астрономічній Обсерваторії ще в середині 1950-х рр. Шалвою Георгійовичем Горделадзе, тодішнім заступником директора обсерваторії з наукових питань. Так, під час великого протистояння Марса в 1956 р. Ш.Г. Горделадзе разом з Е.А. Гуртовенком провели вимірювання інтегрального блиску цієї планети. Вони змогли констатувати аномальне підвищення яскравості Марса при малих кутах фази, і цим майже на десятиріччя упередили відкриття так званого ефекту опозиції для цієї планети....

 

 
Dark energy and dark matter in the Universe: in three volumes

Editor V. Shulga. — Vol. 2. Dark matter: Astrophysical aspects of the problem. Shulga V.M., Zhdanov V.I., Alexandrov A.N., Berczik P.P., Pavlenko E.P., Pavlenko Ya.V., Pilyugin L.S., Tsvetkova V.S. K.: Akademperiodyka, 2014. 356 p.

Dark Energy and Dark Matter in the UniverseThis monograph is the second issue of a three volume edition under the general title "Dark Energy and Dark Matter in the Universe". It concentrates mainly on astrophysical aspects of the dark matter and invisible mass problem including those of gravitational lensing, mass distribution, and chemical abundance in the Universe, physics of compact stars and models of the galactic evolution. The monograph is intended for science professionals, educators and graduate students, specializing in extragalactic astronomy, cosmology and general relativity.

 

 

 

 
Федоров Е. П. Избранные труды.

Київ: Наукова думка, 2014. 582 с.

Е.П. Федоров Избранные трудыЄвген Павлович Федоров - видатний учений у галузі фундаментальної астрометрії та вивчення обертання Землі. Його праці заклали засади подальшого розвитку цих напрямів науки в сучасну епоху активного впровадження космічних методів досліджень.

Книга містить 67 праць Є.П.Федорова, які найповніше відображають його науковий спадок з дослідження теорії обертання Землі та геодинаміки, змінюваності широт і руху полюсів Землі та астрометрії. 
Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. Фізичні характеристики поверхонь планет земного типу, карликових і малих планет та їх супутників за даними дистанційних досліджень

Київ: Видавництво «Профі». 2014. – 388 с.

Фізичні характеристики поверхонь планет земного типу... Розглянуто історію дослідження і космогонію тіл Сонячної системи, сучасний стан планетної космогонії, процес утворення планет і їхніх супутників, особливості внутрішньої будови планет земного типу і Місяця, магнітні поля планет земної групи, супутників і астероїдів; загальні питання формування дифузно-відбитого шершавими поверхнями випромінювання, умови освітлення, параметри поля відбитого випромінювання (фотометричні, поляризаційні та теплові властивості), радіолокаційні спостереження. Наведено основні результати дослідження Місяця, планет земного типу (Марса, Меркурія, Венери), карликових і малих планет (астероїдів).Видання розраховане для викладачів вищих закладів освіти, студентів, аспірантів і фахівців, які спеціалізуються з фізичних методів дослідження, експериментальної фізики і фізики тіл Сонячної системи.

 

 
Корсунь А. О. Одержимі наукою - романтики Головної астрономічної обсерваторії НАН України 60-х років XX століття.

Київ: Наукова думка, 2014. 92 с.

Одержимі наукою - романтики...Книга присвячена 70-річчю Головної астрономічної обсерваторії НАН України (ГАО).Автор розповідає про молодих учених, які прийшли на роботу в ГАО у 60-ті роки ЧЧ ст., про їх ентузіазм, одержимість астрономією та про те, як ці романтики-"шістдесятники" своєю працею заклали основи нової наукової установи - ГАО та астрофізичного філіалу на піку Терскол у Приельбруссі.

До 60-ти річчя ГАО за ініціативи автора було видано книгу "Плеяда перших" - про засновників ГАО та її перших дослідників. Саме вони передали естафету досліджень і подальшу долю обсерваторіх астрономам-шістдесятникам.

 

 
Головна астрономічна обсерваторія НАН України.

Наукове видання. Серія "Визначні науковці України". Київ: ВПК "Експрес-поліграф", 2014. 32 с.

Головна астрономічна обсерваторія НАН УкраїниВи тримаєте в руках видання, яке коротко розповідає про тих вчених ГАО НАН України, котрі заклали основи нині відомої у всьому світі обсерваторії, хто своєю наполегливою працею в нелегких умовах післявоєнних років втілював у життя намічені високі плани служінню астрономії, буквально “Per asperа ad astrа” (крізь тернії до зір), про тих, хто робив по суті перші кроки, а бути першими завжди важко, але й почесно, бо вони навіки залишаються на скрижалях історії. Їхні імена тепер відомі світовій астрономічній спільноті, ними названі і космічні об’єкти: кратери на Місяці та малі планети (астероїди).

 

 
Л.С.Пилюгин. Ионизованный газ в галактиках: физическое состояние и химический состав

(К.: Наукова думка, 2013. 287 с.).

Dark Energy and Dark Matter in the UniverseРозглянуто методи визначення фізичних характеристик i хімічного складу областей H II: класичний Гє-метод і різні варіанти методу сильних ліній (калібровки), розроблені за останні десятиріччя. Проведено аналіз основних результатів дослідження хімічного складу спіральних та неправильних галактик.

Для наукових співробітників у галузі астрономії, викладачів, аспірантів i студентів вищої школи відповідного профілю, а також усіх, хто цікавиться астрономією.

 

 

 

 
Dark energy and dark matter in the Universe: in three volumes

Editor V. Shulga. — Vol. 1. Dark energy: observational evidence and theoretical models. B. Novosyadlyj, V.Pelykh, Yu. Shtanov, A. Zhuk K. : Akademperiodyka, 2013. 380 p.

Dark Energy and Dark Matter in the UniverseThe book elucidates the current state of the dark energy problem and presents the results of the authors, who work in this area. It describes the observational evidence for the existence of dark energy, the methods and results of constraining of its parameters, modeling of dark energy by scalar fields, the space-times with extra spatial dimensions, especially Kaluza-Klein models,the braneworld models with a single extra dimension as well as the problems of positive definition of gravitational energy in General Relativity, energy conditions and consequences of their violation in the presence of dark energy.

This monograph is intended for science professionals, educators and graduate students, specializing in general relativity, cosmology, field theory and particle physics.

 

 
Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний посібник

Київ: ТОВ ДІА. 2013. - 552 с.

Порівняльна планетологія У навчальному посібнику розглянуто основні характеристики дифузно відбитого випромінювання, умови освітлення, опис світлового поля, взаємодію світла з поверхнею, розсіяння світла поверхнею і окремою частинкою, параметри поля відбитого випромінювання, коротка теорія молекулярного спектра індивідуальної молекули, розглянуто контур спектральної лінії і моделі смуги поглинання, зміну параметрів Стокса внаслідок багаторазового розсіяння і поляризаційні властивості дифузно відбитого шершавими поверхнями випромінювання, формування теплового режиму тіл Сонячної системи, основні методи дослідження їх оптичних властивостей за допомогою спектральної, фотометричної і поляриметричної апаратури, методику спостережень з нею, вплив земної атмосфери, методи стандартизації спостережних даних, джерело похибок і методи їх врахування, методи визначення деяких фізичних характеристик тіл Сонячної системи тощо.

Представлені результати дистанційного дослідження тіл Сонячної системи (великі (класичні) планети: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, карликові і малі планети (астероїди), їх супутники, кільця, комети) і методи дослідження та основні характеристики екзопланет у Нашій Галактиці.Видання розраховане для викладачів вищих закладів освіти, студентів, аспірантів і фахівців, які спеціалізуються з експериментальної астрофізики і фізики тіл Сонячної системи.

 
Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. Дослідження поверхні супутників і кілець планет-гігантів

Київ: 2012. – 255 с.

Дослідження поверхні супутників і кілець планет-гігантів У книзі наведено основні результати вивчення оптичних характеристик поля дифузно відбитого випромінювання і фізичних характеристик поверхні супутників планет-гігантів та їхніх кілець.

Видання розраховане для викладачів вищих закладів освіти, студентів, аспірантів і фахівців, які спеціалізуються з експериментальної астрофізики і фізики поверхні тіл Сонячної системи.

 

 

 

 


Корсунь А. О. "Вимір часу від давніх-давен до сучасності"

(К.: Техніка, 2009. 176 с.).

Вимір часу від давніх-давен до сучасностіНаведено огляд історії розвитку астрономічних і фізичних систем та шкал часу. Стисло розглянуто деякі аспекти філософських пошуків сутностфі часу. Основна увага приділена проблемам вимірювання часу від давніх-давен до сучасності, що пов'язані з обертанням Землі навколо своєї осі та навколо Сонця, а також з явищами, зумовленими електромагнітними коливаннями внаслідок квантових переходів у атомах. 

 

 

 
Я.С.Яцків, О.М.Александров, І.Б.Вавілова, В.І.Жданов, Ю.М.Кудря, С.Л.Парновський, О.В.Федорова, С.В.Хміль. "Загальна теорія відносності:випробування часом"

(К.: ГАО НАН України, 2005. 288 с.).

Загальна теорія відносності:випробування часомУ монографії стисло викладені теоретичні основи загальної теорії відносності (ЗТВ), систематизовані її експериментальні перевірки та окреслені області застосування ЗТВ з урахуванням результатів останнього десятиріччя. Коротко розглянуто історію розвитку релятивістських досліджень в Україні. Книга призначена для науковців, аспірантів та студентів природничих спеціальностей, а також буде корисна всім, хто цікавиться ЗТВ 

 

 

 


Гуртовенко Е. А., Костик Р. І. "Система сонячних сил осциляторів"

(Головна астрономічна обсерваторія НАН України, препринт MAO-98-3E, Київ, 1998. 63 с.).

Система сонячних сил осциляторівAuthors use observed central intencities and equivalent widths of 1958 solar lines of 49 chemical elements between 3 000 Å and 10 000 Å to derive the values of oscillator strength of these lines/ The internal accuracy of oscillator strength is ±0.07 dex. The heights of formation of these lines in the solar atmosphere are calculated as well.

За даними спостережень центральних інтенсивностей та еквівалентних ширин 1958 сонячних спектральних ліній 49 хімічних елементів в межах від 3 000 Å до 10 000 Å знайдені величини сил осциляторів ліній з похибкою ±0.07 dex. В роботі також наведені висоти утворення в сонячній атмосфері цих спектральних ліній.

 

 

 


Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. Биографический справочник. Киев, 1977.

Астрономы. Биографический справочникДовідник містить понад 400 біографічних довідок про життя і діяльність астрономів всіх часів, а також деяких фізиків, математиків, філософів, чиї роботи сприяли пізнанню законів Всесвіту. У додатках наводяться короткі відомості про астрономів, чиїми іменами названі кратери на Марсі та Місяці. Дана хронологія найважливіших відкриттів в астрономії. Довідник розрахований на дослідників історії природознавства і техніки, викладачів шкіл і вузів, студентів, а також на широкі кола читачів.