Київський науково-навчальний центр

21 березня 2023 року розпочалися регулярні зустрічі (оф- та он-лайн) у Київському науково-навчальному астрономічному центрі.

Київський науково-навчальний астрономічний центр (КННАЦ) був створений в Головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України разом з Кафедрою астрономії та фізики космосу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Метою є сприяння розвитку астрономічної науки та освіти, її консолідація та популяризація. КННАЦ організовує щомісячні зустрічі, де запрошені вчені діляться своїми дослідженнями та найважливішими результатами з астрономії. Ці зустрічі відкриті для всіх зацікавлених осіб, які бажають долучитися до розвитку астрономічної науки та спілкуватися з провідними вченими у цій галузі. Крім того, КННАЦ планує проводити різноманітні наукові заходи, семінари та лекції, спрямовані на підвищення рівня знань у галузі астрономії та залучення нових любителів цієї науки. Робота КННАЦ спрямована на популяризацію астрономії серед широкої громадськості та створення сприятливих умов для розвитку цієї науки в Україні.

Seminars on Oct.10 and Oct.12, 2023, at KYIv Scientific and Educational Center


Joint seminar of the MAO NAS of Ukraine, 10 October, 2023
Prof. Carlo Baccigalupi,
Full professor at SISSA, the International School for Advanced Studies,
Trieste, Italy

Seminar 1: Joint Projects and Exchanges in Cosmology and Astrophysics at SISSA
Спільні проекти та обміни в галузі космології та астрофізики в SISSA

In this seminar we reviewed the main research lines at SISSA, ranging from Compact Objects and Gravitational Waves, Stellar Physics, Galaxy Formation and Evolution, High Energy Astrophysics, Dark Matter & Large Scale Structure, Cosmic Microwave Background, Inflationary Gravitational Waves and the Early Universe. We based our discussions on ongoing PhD projects, and interface with ongoing and future observational campaigns. We reviewed the programs for exchanges and joint programs at SISSA. We based our discussions on existing co-supervisions and participations to European Grants, international collaborations, National PhD Program in Space Research and Technology. We also discussed exchange programs in terms of scientific visits and resources for organization of meetings.

Розглянуто основні напрямки досліджень в SISSA, таких як компактні об'єкти і гравітаційні хвилі, астрофізика, формування та еволюція галактик, астрофізика високих енергій, темна матерія та великомасштабні структури, космічне мікрохвильове випромінювання, інфляційні гравітаційні хвилі та ранній Всесвіт. Ми обговорювали поточні аспірантські проекти, а також поточні та майбутні спостережні кампанії, які виконуються в SISSA. Розглянуто також програми обмінів та спільні програми в SISSA. Ми обговорювали існуючи спільні проекти та участь в європейських грантах, міжнародну співпрацю, національну аспірантську програму з космічних досліджень та технологій. Ми також обговорювали програми обміну з точки зору наукових візитів та ресурси для організації зустрічей.

Joint seminar of the MAO NAS of Ukraine, 12 October, 2023
Prof. Carlo Baccigalupi,
Full professor at SISSA, the International School for Advanced Studies,
Trieste, Italy

Seminar 2: Cosmological Gravitational Waves
Космологічні гравітаційні хвилі

In this seminar we reviewed the ongoing global effort to investigate cosmological gravitational waves through their imprint in the curl (B) mode of the polarization in the Cosmic Microwave Background. We discussed the implication of the current upper limits for those, as well as the main challenges and expectations of a possible future detection in the near and far future on the basis of the global and space network of detectors under construction.

Розглянуто поточні глобальні зусилля з дослідження космологічних гравітаційних хвиль через їхній відбиток у скрученому (B) режимі поляризації в космічному мікрохвильовому фоні. Обговорено значення поточних верхніх границь для цих хвиль, а також основні виклики та очікування щодо можливого детектування в найближчому і далекому майбутньому на основі глобальної і космічної мережі детекторів, що будуються.

Зустріч від 21.09.2023


У Київському науково-навчальному центрі відбулось зібрання на тему «Здобутки та проблеми Харківської астрономічної школи», модератор зустрічі Вячеслав Володимирович Захаренко, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, директор Радіоастрономічного інституту НАН України

Зустріч від 20.06.2023


Організацією-гостем зустрічі був Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

 • Рябов Михайло Іванович
  кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу декаметрової радіоастрономії Радіоастрономічного інституту НАН України, голова Одеського астрономічного товариства
  “155-річчя від дня народження професора К.Д.Покровського, директора Одеської астрономічної обсерваторії у 1934 – 1944 рр.”
 • Мішеніна Тамара Василівна
  доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу фізики зір і галактик Астрономічної обсерваторії Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.
  "Збагачення хімічними елементами Галактичного диску"
 • Ковтюх Валерій Володимирович
  доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу фізики зір і галактик Астрономічної обсерваторії Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.
  "Класичні цефеїди, як інструмент вивчення Галактики"
 • Андронов Іван Леонідович
  доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики, фізики та астрономії Одеського національного морського університету
  “Статистичне оптимальне математичне моделювання змінності зір різних типів”
 • Панько Олена Олексіївна
  доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики та астрономії факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
  "Кафедральна наукова робота: від астероїдів до скупчень галактик"

Зустріч від 16.05.2023


Організацією-гостем зустрічі була Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка. (Б.Новосядлий-модератор).

 • Новосядлий Богдан Степанович
  доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка.
  "Проблеми сучасної космології"
 • Кулініч Юрій Анатолійович
  кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка.
  "Всесвіт Темних віків і Космічного світанку"
 • Мелех Богдан Ярославович
  доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри астрофізики фізичного факультету Львівського національного університету імені І.вана Франка.
  "Діагностика та моделювання світіння небулярних середовищ"
 • Вовчик Єва Богданівна
  кандидат технічних наук, провідний інженер Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка.
  "Спостереження штучних супутників Землі: історія і сьогодення"

 

Зустріч від 11.04.2023


Тема зустрічі: навчальні підручники з астрономії для вищої та звичайної школи (стан справ та перспективи нових видань). Організація-гість зустрічі: Кафедра астрономії КНУ ім.Т.Шевченка (модератор - В.Івченко).

Зустріч від 21.03.2023