НОВЕ НА САЙТІ


01.02.21:::На сайті в розділі "Річні звіти" розміщений річний звіт ГАО за 2020 рік.


01.02.19:::Якщо вам потрібна сторінка сайту, якої немає в поточному перегляді, ви можете або скористатися пошуком по сайту або переглянути сторінки архіву сайту, куди переносяться всі матеріали, що були раніше опубліковані і в яких закінчився термін публікації.


COORDINATES

Latitude N50 21.9
Longitude E30 30.4
Altitude 188 m above s. l.

YOUTUBE CHANNELS

Запис трансляції з ГАО НАНУ проходження Меркурія по диску Сонця 11.11.2019

Ютуб-канал
«Все про Всесвіт»

  • Sobolenko M., Kompaniets O., Berczik P., et al.NGC 6240 Supermassive Black Hole Binary dynamical evolution based on Chandra data. 2022,MNRAS,Advance Access. 2022MNRAS.tmp.2304S
  • Berczik P., Arca Sedda M., Sobolenko M., et al.Merging of unequal mass binary black holes in non- axisymmetric galactic nuclei. 2022,A&A,Vol.665A,p.86 (7 pp.). 2022A&A...665A..86B
  • Fedorov Yu.I., Shakhov B.A., Kolesnyk Yu.L.,Modulation of Galactic Cosmic Ray Intensity in the Approximation of Small Anisotropy. 2022,Kinematics Phys. Celest. Bodies.- New York: Allerton Press, Inc.,Vol.38,is.4,p.181-189. 2022KPCB...38..181F
  • Savushkin A., Kiselev N.N., Rosenbush V.K., et al.Polarimetric Observations of Jupiter's Moons: Europa, Io, Ganymede. 2022,53rd Lunar and Planetary Sci. Conf., held at The Woodlands, Texas, March 7-11, 2022// LPI Contribution,No. 2678,id.2289S. 2022LPICo2678.2289S
  • Kiselev N.N., Rosenbush V.K., Muinonen K., et al.New Polarimetric Data for the Galilean Satellites: Europa Observations and Modeling. 2022,The Planetary Science Journal,Vol.3,is.6,p.134 (13pp.). 2022PSJ.....3..134K
  • Tamhane P. D., McNamara B.R., Russell H.R., et al.Molecular Flows in Contemporary Active Galaxies and the Efficacy of Radio- Mechanical Feedback. 2022,MNRAS,Advance Access, 2022MNRAS.tmp.2053T

 

 

ПОСИЛАННЯ


::: ADS Bibliographic Codes:" Journal Abbreviations

::: ADS Tagged Format for :" Bibliographic Data Transfer

::: Англомовне видання "Кінематики і фізики небесних тіл" на сайті видавництва ALLERTON PRESS


Login Form

Астропортал

Астрономічна наука в Україні і світі, останні події в космонавтиці, найновіші космічні місії, історія астрономії та ще багато цікавого на сторінках "Українського Астрономічного Порталу"

Random photo

72161682_igor_kaplinsky.jpg

Річні звіти ГАО

2021. Найважливіші наукові результати

1. Проведено повну модернізацію телескопа ТПЛ станції лазерних спостережень штучних супутників Землі, яка є національним надбанням України і входить до світової мережі станцій Міжнародної служби обертання Землі. Отримано перші результати спостережень світового рівня. (М.М. Медведський, В.О Пап та іншіч).

2. В рамках спостережної програми “Моніторинг вибраних фраунгоферових ліній”, яка виконується з 2012 р. на сонячному горизонтальному телескопі Ернеста Гуртовенка (АЦУ-5), вперше отримані ряди даних тривалістю 10 років. Показано, що в активних ділянках сонячної атмосфери (яскраві ділянки факелів) важливу роль відіграють процеси нагрівання сонячної плазми хвилями. (чл.-кор. НАН України Р.І.Костик, чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна, С.М. Осіпов, М.І. Пішкало).

3. Виконано верифікацію нового методу визначення відстаней до галактик та реконструкції розподілу великомасштабних структур Місцевого Всесвіту (z < 1) із використанням вибірки ~464 тисяч галактик SDSS DR14. Найвагомішими параметрами для розробки регресійних моделей машинного навчання виявилися величини потоків випромінювання у різних смугах пропускання, логарифми кутових радіусів галактик та обернений індекс концентрації. Точність нового методу співмірна з первинними методами отримання відстаней до галактик. (Н.Г.Дяченко, А.А.Елиїв, чл.-кор. НАН України І.Б. Вавилова, Д.В. Добричева, М.Ю. Василенко).

Повністю...

4. Розроблено та виготовлено комплекс для тестування оптичних приладів проекту Аерозоль-UA. Проведені тестові лабораторні калібрування скануючого поляриметру СканПол та поляриметричних каналів МСІП з компенсацією геометричних спотворень зображень у МСІП. Проведено серію спостережень неба. За результатами обробки знімків визначені параметри його поляризації та проведено валідацію отриманих результатів з існуючими вимірюваннями. Триває робота над розробкою еталонного джерела випромінювання з керованим ступенем поляризації. (І.І. Синявський та інші).

5. За даними спектрофотометричних вимірювань Сатурна (2015 рік, Астрофізичний інститут ім. В.Г.Фесенкова, АН Казахстану) побудована ймовірна вертикальна структура хмарових згущень та виявлені відмінності мікрофізичних параметрів аерозольної складової атмосфери в широтних поясах Північної півкулі планети-гіганта. (О.О. Овсак та інші).

6. Отримано результат, який має важливе значення для вирішення однієї з найактуальніших проблем геліофізики – пошуку механізмів нагріву хромосфери й корони Сонця. Зроблений висновок, що збільшення контрасту зі зростанням потужності коливань швидкості, які спостерігаються в активних ділянках сонячної атмосфери (яскраві ділянки факелів), можна розглядати свідченням того, що ці ділянки є яскравими не тільки внаслідок ефекту Вільсона, але і завдяки нагріванню сонячної плазми хвилями. (чл.-кор. НАН України Р.І. Костик, чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна).

7. Вперше у екзопланети (гарячий Юпітер HAT-P-1b) виявлено випромінювання радикалів C2 (смуги Свана), CH, CN. Відкриття дозволяє приступити до вивчення молекулярних спектрів екзопланет, пошуку екзокомет. (Б.Ю. Жиляєв, С.М. Похвала, М.В. Андрєєв).

8. Виконано дослідження вмісту елементів s-процесу Cu, Sr, Y, Zr, Ba, La, Ce в молодих відкритих скупченнях (YOC). Проаналізовано спектри 23 карликових зір сонячного типу від F9 до K1, які входять до п’яти YOC IC 2391, IC 2602, IC 4665, NGC2516 і NGC2547 та однієї області зореутворення NGC2264. Зроблено висновок, що неможливо узгодити аномальну поведінку Ba та Y у молодому віці зі стандартними зоряними виходами та галактичним хімічним вмістом. Таким чином, Ba не можна використовувати як індикатор елементів s-процесу для молодих зірок поряд з Y. Натомість слід використовувати La або Ce, як найбільш надійні індикатори, особливо в пізні галактичні епохи, а лінії Zr можуть забезпечити надійну діагностику для елементів першого піку, оскільки його лінії формуються глибше у фотосфері, ніж дві лінії Y. (В.А. Шемінова та інші).

9. Процес модуляції космічних променів високих енергій за їх взаємодії з геліосферними магнітними полями проаналізовано з використанням спостережних даних космічних апаратів Voyager 1, Voyager 2, PAMELA, IMP-8, AMS та інших. На основі цих даних та розв'язку рівняння переносу космічних променів вперше показано, що рівень модуляції протонів з енергією порядку 100 ГеВ становить всього кілька процентів. (Б.О. Шахов, Ю.Л. Колесник).

10. Досліджена можливість генерації кінетичних альвенівських хвиль пучками високошвидкісних протонів поблизу головної ударної хвилі магнітосфери Землі. (П.П. Маловічко, Ю.В. Кизьюров).

11. Показана принципова можливість формування чорних дір проміжних мас (IMBH) у молодих та масивних зоряних системах (до 10^6 зірок) на короткій шкалі часу (до 15 млн років ). Проведено конкретні розрахунки моделювання злиття трьох чорних дір зоряних мас 17:28, 25:45 та 68:70 у скупченні та показана можливість отримання чорних дір до 300 – 400 мас Сонця. Нове застосування в чисельному коді N-body (NBODY7/NBODY6++GPU) схеми формування наднових по «швидкому каналу» або по «каналу з затримкою» разом з застосуванням в коді нових схем парно-нестабільних та пульсаційно-парно-нестабільних (PPSN/PSN) наднових дала можливість провести такі розрахунки. (П.П.Берцик та інші).

12. Побудовано та проаналізовано динамічну стійкість самоузгодженої моделі акреційного диска навколо надмасивних чорних дір. Детально досліджений процес досягнення динамічної рівноваги акреційного тору. Побудовано кінематичну карта радіовипромінювання від такого активного джерела. Результати по галактикам NGC 1326 та NGC 1672 порівняні зі спостереженнями на Atacama Large Millimeter Array (ALMA). (П.П.Берцик, М.В. Іщенко).