О.Я.ОРЛОВ в 1931 р.
фото з сайта persons-info.com
О.Я.ОРЛОВ в 1912 р.
фото з сайта persons-info.com
О.Я.ОРЛОВ (праворуч) і В.К.Абольд біля входу до підвалу Томської земноприпливної станції (1911)
фото з сайта persons-info.com
О.Я.ОРЛОВ з донькою Наталею (Юр'єв-Тарту)
фото з сайта persons-info.com
О.Я.ОРЛОВ в робочому кабінеті (Полтава, 1950)
фото з сайта www.krainaz.org
О.Я.ОРЛОВ (праворуч) – директор Одеської обсерваторії, в робочому кабінеті (1920)
фото з сайта www.krainaz.org
фото з сайта www.astronet.ru
Меморіальна дошка в Полтавській гравіметричній обсерваторії
фото з сайта ru.wikipedia.org
На честь астрономів О. Я. и С. В. Орлових названий кратер Орлов на зворотньому боці Місяця
фото з сайта ru.wikipedia.org

 

До 140-річчя від дня народження
академіка Олександра Яковича Орлова
засновника ГАО НАН України

ВІДЛУННЯ СПОГАДІВ ТА ДУМОК ПРО О. Я. ОРЛОВА

Про особистість, яка перемагала всупереч лихоліттям історії, чий шлях від Тарту до Далекого Сходу, від Одеси до вершини Карпат був відмічений благородними діями

Про визначного вченого астронома і геофізика, академіка Олександра Яковича Орлова, дослідника та очільника наукової школи з геодинаміки, засновника Полтавської та Головної астрономічної обсерваторій АН УРСР, немає цілісної монографії, як того заслуговує видатна особистість. Проте, про О. Я. Орлова написано немало окремих статей — спогадів та думок його учнів і послідовників, дослідників його спадщини. Також окремо опубліковані життєвий опис (розширена автобіографія) О. Я. Орлова, і спогади про сімейну професію родини Орлових онука Олександра Яковича І. Г. Неізвєстного. Всі ці публікації розміщено в різних періодичних і окремих виданнях: наукових і популярних журналах, збірниках конференцій, в окремих книгах спогадів про роль вчених різної тематики тощо. Нам здалося, що історія цієї особистості, її життєвий шлях, суттєвий внесок в науку та ініціативи з її організації, зокрема й міжнародні, заслуговують публікації в одній книжці, (хоча б з вибіркового зібрання з усіх опублікованих матеріалів), для того, щоб у прийдешніх поколінь склалося цілісне уявлення про цю неординарну особистість. Хай це буде книга — зібрання матеріалів про О. Я. Орлова хоча б в електронному вигляді! 


Фото. О. Я. Орлов біля дуба Голосіївського лісу

Бо є чому повчитися нащадкам!

Зі спогадів сучасників про О. Я. Орлова вимальовується портрет сильної вольової людини,— і спадає на думку поєднання людини з віковим дубом. Саме таке фото О. Я. Орлова біля вікового дуба Голосіївського лісу ми знайшли в архіві ГАО, зробленого під час вибору О. Я. Орловим місця для майбутньої Обсерваторії.

 

У дуба коріння могутні й глибокі,
І крона велична немов небеса.
Є люди характером схожі на дуба,
Славетні життя їх і думки й діла.

 

У книзі, яку ми пропонуємо читачу, наведено вибрані майже з усіх публікацій про О. Я. Орлова статті в хронологічному порядку їх друку та мовою, якою вони були опубліковані.

Зібраний матеріал подано таким чином:

 

І. З родинних мемуарів:

  • Жизнеописание А. Я. Орлова (1880—1954). Опубліковано лише у 1999 році.
  • Orlov B. A. Alexandre Iakovlevitch Orlov (1880–1954). Вперше опубліковано в 1955 р. (Орлов Борис Олександрович (1906–1963) син О. Я. Орлова. Закінчив Ленінградський університет, за фахом астроном. З 1941 по 1963 рр. (з перервою на участь в Великій Вітчизняній війні), працював заступником директора з науки Головної (Пулківської) обсерваторії АН СРСР.
  • И. Г. Неизвестный. Семейная профессия Орловых. 2001 год. (Неізвєстний Ігорь Георгієвич (нар.1931 р.), онук О. Я. Орлова, доктор фіз.-мат наук, чл.-кор. АН СРСР (нині АН РФ), один із засновників Інституту фізики напівпровідників Сибірського відділення АН СРСР в Новосибірську).

 

ІІ. Вибрані публікації про О. Я. Орлова

Вибрані та проскановані публікації про О. Я. Орлова подано в хронологічному порядку і мовою їх публікації.

 

Над зібранням та створенням електронної книги працювали: Л. В. Гладкохата (зібрання матеріалу і сканування), А. О. Корсунь, І. П. Крячко, Л. К. Пакуляк. 

=====================================================================================

ЗМІСТ КНИГИ

Основні дати життя і діяльності О. Я. Орлова

Відлуння імені та ідей

Кратер на Місяці названо на честь О. Я. Орлова і С. В. Орлова.

Мала планета (астероїд) №2724 отримала ім’я О. Я. Орлова.

Заслужений діяч науки УРСР 1951 рік.

Орден Трудового Червоного прапора 1944 рік.

Орден «Знак пошани» 1946 рік.

Орден Леніна 1950 рік.

 


Меморіальні дошки О.Я.Орлова встановлено на будинках:

  • Астрономічної обсерваторії Одеського університету ім. І. І. Мечнікова,
  • Полтавської гравіметричної обсерваторії Інституту геофізики НАН України ім. С. І. Субботіна.
  • Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

 


1958 рік – опублікована книга «Служба широти» (російською та французькою мовах). Рукопис книги О. Я. Орлова був підготовлений до видання його учнями та представлена книга на ХХ з’їзді МАС в Москві. В книзі висловлені нові ідеї до створення Міжнародної служби широти.

1961 рік – вийшли з друку «Избранные труды А.Я.Орлова» в 3-х томах.

 


Широко відомі науковцям численні учні та послідовники О. Я. Орлова, продовжувачі його справи, які втілювали в життя та розвивали його ідеї. Зокрема, серед них імена таких вчених: М. Стойко-Радиленко, очолював Міжнародне бюро часу в Парижі; Ж. Вітковський, засновник та директор широтної станції в Боровці (Польша, на паралелі Іркутська за планом О. Я. Орлова); З. М. Аксентьєва, член.-кор. АН УРСР, директор ПГО; Є. П. Федоров, академік НАН України, директор ГАО, Президент Комісії №19 МАС «Обертання Землі» (1955–1961) ; Я. С. Яцків, академік НАН України, директор ГАО та Президент Комісії № 19 МАС (1982–1985); Віце-президента МАС (1982–1988) та ін.

 


Світове визнання отримала наукова школа з геодинаміки О. Я. Орлова і її подальший розвиток у другій половині ХХ ст. як школи з космічної геодинаміки — школа О. Я. Орлова–Є. П. Федорова–Я. С. Яцківа.

2021 рік

Листи А. Я. Орлова про відвідини обсерваторії на горі Піп Іван у 1939 році. Матеріали з родинних архівів.

2001 рік

Неизвестный И. Г. Семейная профессия Орловых. Избранные проблемы астрономии. Труды науч.-прак.конф. №32. – Иркутск: Облмашинформ, 2001. – С. 53–58.

1999 рік

Жизнеописание А. Я. Орлова (1880–1954). Труды ГАИШ. – 1999. – Т.67. – С. 94–107.

1955 рік

Аксентьева З. Н. Александр Яковлевич Орлов (некролог). Труды Полтавской гравиметрической обсерватории.– Т. 5. – К., 1955. – С. 3–16.

Orlov B. A. Orlov B. A. Alexandre Iakovlevitch Orlov (1880–1954).Труды 11-й Астрометрической конференции СССР (Пулково, 24–26 мая 1954 г.). – Л., 1955. – С. 182–184.

Аксентьева З. Н. Жизнь и деятельность Александра Яковлевича Орлова (1880–1954). Труды 11-й Астрометрической конференции СССР (Пулково, 24–26 мая 1954 г.). – Л., 1955. – С. 178–182.

 


1961 рік

Аксентьева З. Н. Очерк жизни и творчества А. Я. Орлова. Орлов А. Я. Избранные труды. – Киев: Изд-во АН УССР, 1961. – Т. 1. – С. 7–32.

 


1969 рік

Стойко-Радиленко Н. М. Воспоминания о Новороссийском университете и об Одесской астрономической обсерватории. Историко-астрономические исследования. Вып.10. – М.: Наука, 1969. – С. 245–250.


1979 рік

Федоров Є. П. Олександр Якович Орлов (До сторіччя з дня народження). Короткий астрономічний календар 1980. Вип. 26. – К.: Наук.думка, 1979. – С. 131–135.

 


1980 рік

Федоров Е. П. От редактора. Геодинамика и астрометрия. Основания, методы, результаты: сборник статей, посвященный 100-летию со дня рождения А. Я. Орлова / отв.ред. Е. П. Федоров. – К.: Наук.думка, 1980. – С. 5.

Федоров Е. П. Александр Яковлевич Орлов: жизнь, творчество, научное наследие. Геодинамика и астрометрия. Основания, методы, результаты: сборник статей, посвященный 100-летию со дня рождения А. Я. Орлова / отв.ред. Е. П. Федоров. – К.: Наук.думка, 1980. – С. 7–24.

Цесевич В. П. Деятельность А. Я. Орлова в Одессе. Геодинамика и астрометрия. Основания, методы, результаты: сборник статей, посвященный 100-летию со дня рождения А. Я. Орлова / отв.ред. Е. П. Федоров. – К.: Наук.думка, 1980. – С. 24–27.

Матвеев П. С. Развитие идей А. Я. Орлова по изучению приливных наклонов земной поверхности в работах Полтавской гравиметричеcкой обсерватории. Геодинамика и астрометрия. Основания, методы, результаты: сборник статей, посвященный 100-летию со дня рождения А. Я. Орлова / отв.ред. Е. П. Федоров. – К.: Наук.думка, 1980. – С. 27–52.

Дычко И. А., Булацен В. Г., Баленко В. Г. Работы А. Я. Орлова по гравиметрии и их развитие в Полтавской обсерватории. Геодинамика и астрометрия. Основания, методы, результаты: сборник статей, посвященный 100-летию со дня рождения А. Я. Орлова / отв.ред. Е. П. Федоров. – К.: Наук.думка, 1980. – С. 52–58.

Федоров Е. П. Александр Яковлевич Орлов: (к 100-летию со дня рождения). Земля и Вселенная. – 1980. – Вып. 5. – С. 42–44.

Stoyko A. Le centenaire de A. J. Orlov 1880 – 1954. Astronomie. – 1980. – Vol. 94. – P. 537 – 538.

 


1986 рік

Орлов Александр Яковлевич. Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы: биографический справочник. – 2-е изд., доп. и перераб. – К.: Наук.думка, 1986. – С. 239–240.

 


1987 рік

Дычко И. А. Вторая орловская конференция в Полтаве. Земля и Вселенная. – 1987. – № 5. – С. 58–60.

 


1994 рік

А. Я. Орлов – основатель Обсерватории / Корсунь А. А., Яцкив Я. С. Страницы истории создания и становлення ГАО НАН Украины. – Ч. 2. 50 років Головній астрономічній обсерваторії / відп. ред. Я. С. Яцків. – К., 1994. – С. 8–19.

Колчинский И. Г. Из воспоминаний об академике А. Я. Орлове. 50 років Головній астрономічній обсерваторії / відп.ред. Я.С. Яцків. – К., 1994. – С. 260–261.

Стойко-Радиленко Н. М. Воспоминания о Новороссийском университете и об Одесской астрономической обсерватории. Страницы истории астрономии в Одессе. Сборник. Ч. І. – Одесса, 1994. – С. 36–40.

Волянская М. Ю., Мандель О. Е. Одесский период жизни выдающегося астронома А. Я. Орлова. Изучение Земли как планеты методами астрономии, геофизики и геодезии: труды III Орловской конференции (Одесса, 7–12 сент. 1992 г.). – К., 1994. – С. 7–11.

Волянская М. Ю., Мандель О. Е. Одесский период жизни выдающегося астронома А. Я. Орлова. Страницы истории астрономии в Одессе. Сборник. Ч. І. – Одесса, 1994. – С. 41–44. (Очерк являет собой переработанный доклад на 3-х Орловских чтениях в Одессе в 1992 году).

Дебарба С. Одесса: А. Я. Орлов, Н. Стойко – вращение Земли. Изучение Земли как планеты методами астрономии, геофизики и геодезии: труды III Орловской конференции (Одесса, 7–12 сент. 1992 г.). – К., 1994. – С. 12–18.

 


1998 рік

Korsun’ A. A. Some stories on the Orlov conferences. Journées 1998 – Systèmes de référence spatio-temporels: Conceptual, conventional and practical studies related to Earth rotation. – Paris, 1998. – P. 221 – 222.

Yatskiv Ya. The Ukrainian Geodynamics School of A. Ya. Orlov. Journées 1998 – Systèmes de référence spatio-temporels: Conceptual, conventional and practical studies related to Earth rotation. – Paris, 1998. – P. 189–194.

Орлов Олександр Якович. Видатні вчені Національної Академії наук України. Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (1918–1998). – К., 1998. – С. 191–192.

 


1999 рік

Корсунь А. Точний час знають у Парижі (Нотатки учасника Орловської конференції). Вісник НАН України. – 1999. – № 3. – С. 49–52.

Корсунь А. О. Вірність науці — вища за честь бути академіком. Вісник НАН України. – 1999. – № 6. – С. 34–38.

Яцкив Я. С., Корсунь А. А. Слово об А. Я. Орлове и Е. П. Федорове — учителе и ученике. Кинематика и физика небес. тел. Приложение. – 1999. – № 1. – С. 7–16.

 


2000 рік

Корсунь А. А., Яцкив Я. С. О первых годах становлення Главной астрономической обсерватори Академии наук Украины (с 1944 по 1948 г.). Историко-астрономические исследования. Вып. 25. – М.: Наука, 2000. – С. 5–29.

 


2001 рік

Корсунь А. Наукова школа дослідників глобальної геодинаміки. Вісник НАН України. – 2001. – № 4. – С. 56–63.

Корсунь А. Паризький хранитель часу з Одеси. Вісник НАН України. – 2001. – № 8. – С. 58–61.

 


2003 рік

Орлов Александр Яковлевич. Финкельштейн А. М. Российская академия наук между Марсом и Юпитером. – 2-е изд., испр. и доп. – Спб.: Наука, 2003. – С.232–233.

Korsun’ A. The history of the Orlov’s sessions. Proceedings of the Journées 2003 «Systèmes deréférence spatio-temporels»: Astrometry, Geodynamics and Solar System Dynamics: from milliarcseconds to microarcseconds, held at IAA, St. Petersburg, Russia, 22–25 September 2003, A. Finkelstein & N.Capitaine (eds.). – 2003. – P. 120–121.

Орлов Олександр Якович. Вчені вузів Одеси: бібліографічний довідник / Одеська держ. наукова бібліотека ім. М. Горького. Вип.1, ч.4 : Природничі науки (1865–1945 рр.). Ч.4: Фізики. Астрономи / сост. І. Е. Рікун. –– Одеса, 2003. – С. 140–145.

 


2004 рік

Корсунь А. О. Самовіддане служіння науці. Олександр Якович Орлов. Плеяда перших. – К.: Академперіодика, 2004. – С.7–30.

Корсунь А. О., Яцків Я. С. Голосіївський літопис 1944–2003 рр. 60 років Головній астрономічній обсерваторії НАН України / відп.ред. Я. С. Яцків. – К., 2004. – С. 21–38.

 


2005 рік

Волянська М. Ю., Каретніков В. Г. Орлов Олександр Якович. Професори Одеського (Новоросійського) університету: біографічний словник. Т.3: К–П. – 2-ге вид., доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.418–420.

Рикун И. Э. Птенцы гнезда Орлова. Дерибасовская – Ришельевская: Одесский альманах. – 2005. – Кн. 22. – С. 31–44.

Яцків Я. С., Корсунь А. О., Вавилова І. Б. О. Я. Орлов та його астрогеодинамічна наукова школа. Кинематика и физика небесных тел. – 2005. – Т. 21, № 6. – С. 403–413.

Volyanska M. Yu., Karetnikov V. G., Mandel O. E. On the Life and Scientific Activity of Professor A.Ya.Orlov (125th anniversary of birthday). Odessa Astronomical Publications. – 2005. – Vol. 18. – P. 138–142.

Волянская М. Ю., Каретников В. Г., Мандель О. Е. Александр Яковлевич Орлов: научная деятельность [Электронный ресурс]. Astronet . – Режим доступа: http://www.astronet.ru/db/msg/1205102, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 17.12.2019. – Яз. рус.

 


2010 рік

Корсунь А. Перший український академік-астроном: до 130-річчя від дня народження академіка О. Я. Орлова. Вісник НАН України. – 2010. – № 4. – С. 53–56.

 


2011 рік

Володимиров Г. Керманичі обсерваторії. Наукові керівники – директори обсерваторії. Одеський університет. Газета ОНУ ім. І.І. Мечникова. – спецвип. 2094, верес. – 2011. – С. 8–9.

 


2012 рік

Корсунь А. О. Зустріч нового 1940 року в обсерваторії на горі Піп Іван (про мужність академіка О. Я. Орлова та трагічну долю обсерваторії). Вісник НАН України. – 2012. – № 12. – С. 76–80.

Переписка А. Я. Орлова и Е. П. Федорова (1946–1953 гг.) (публикация, предисловие и комментарии А. А. Корсунь). Историко-астрономические исследования. Вып. 36. – М., 2012. – С. 315–370.

Yatskiv Ya. S., Vavilova I. V., Korsun A. A. Alexander Ya. Orlov – well-known scientist and recognized organizer of astronomical research. little-known facts of his life. Оdessa Astronomical Publications. – Vol. 25, Is.2. – 2012. – P. 74–80.

Karetnikov V. G. Alexander Yakovlevich Orlov (Odessa period – 1912–1934). Оdessa Astronomical Publications. – Vol. 25, Is.2. – 2012. – P. 81–83.

 


2014 рік

Орлов Олександр Якович. Визначні науковці України. Головна астрономічна обсерваторія / упоряд. А. Корсунь. – К., 2014. – С. 4–6.

 


2015 рік

Корсунь А. О. Віковий рух географічного полюса Землі: Пріоритет відкриття за астрономічними спостереженнями (до 135-річчя від дня народження академіка О.Я.Орлова). Вісник НАН України. – 2015. – № 6. – С. 81–84.

 


2016 рік

Корсунь А. О. Визначення вікового руху полюса Землі за даними астрономічних спостережень. Пріоритет О. Я. Орлова. Кинематика и физика небесных тел. – 2016. – Т. 32, № 2. – С. 74–80.

 


2017 рік

Корсунь А. О. З історії створення Міжнародної служби обертання Землі. Ініціативи українських астрономів. Вісник НАН України. – 2017. – № 7. – С. 97–102.

Принь М. О. Орлов Олександр Якович. Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства; авт. та упоряд.: С. В. Старовойт, А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков [та ін.]; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2017. – C.403–404.

 


2018 рік

Корсунь А. А. Он всегда шёл новыми, неизведанными путями. Александр Яковлевич Орлов. Страна знаний. – 2018. – № 1.


2020 рік

Корсунь А. О. Як «астрономічні зубри» врятували Полтавську гравіметричну обсерваторію в1934–1938 рр. Зі сторінок архівного рукопису О.Я. Орлова 1938 року. Вісник НАНУ, - 2020, - № 7.