Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Unidentified aerial phenomena. UAPs over Kyiv

Unidentified aerial phenomena. UAPs over Kyiv 1 year 2 months ago #912

  • Anonymous
  • Anonymous's Avatar
Unidentified aerial phenomena. UAPs over Kyiv
B.E. Zhilyaev, V. N. Petukhov

Main AstronomicalObservatory;NAS of Ukraine;Zabalotnoho 27; 03680;Kyiv;Ukraine
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

NASA commissioned a research team to study Unidentified Aerial Phenomena (UAP), observations
of events that cannot scientifically be identified as known natural phenomena. The Main Astronomical
Observatory of NAS of Ukraine conducts an independent study of UAP also. For UAP observations, we
used a meteor station installed in Kyiv. We have identified three groups of objects (1) a group of bright
spinning objects, (2) a group of bright structured objects and (3) a group of dark flying objects. Monitoring of the daytime sky led to the detection of bright and dark objects, moving at a speed from about 1M to 16M and sizes from about 20 to 100 meters. The detection of these objects is an experimental fact. Estimates of their characteristics follow from observational data. The authors do not interpret these objects.
Key words: methods: observational; object: UAP; techniques: imaging

doi.org/10.13140/RG.2.2.20467.60966

%%%

Проблема НЛО (Невідомих літаючих об'єктів). UFO (Unknown flying objtcts), UAP (Unidentified aerial phenomena) у науковому співтоваристві вважається псевдонауковою. Вважають її такий ті, хто НЛО будь-коли не бачив, не спостерігав, не вивчав.

Процитуємо деякі документи [1].

Створення оперативної групи з невідомих повітряних явищ [1]
14 серпня 2020 р. |

4 серпня 2020 р. заступник міністра оборони Девід Л. Норквіст схвалив створення Цільової групи з невідомих повітряних явищ (UAP) (UAPTF). Департамент військово-морського флоту, який знаходиться у віданні канцелярії заступника міністра оборони з розвідки та безпеки, очолить UAPTF.
Міністерство оборони створило UAPTF, щоб покращити своє розуміння та отримати уявлення про природу та походження UAP. Місія оперативної групи полягає у виявленні, аналізі та каталогізації UAP, які потенційно можуть становити загрозу національній безпеці США. Це включає вивчення вторгнень, про які спочатку повідомлялося як про UAP, коли спостерігач не може відразу визначити, що він або вона спостерігає.

Пентагон створив офіс для відстеження НЛО у космосі [2]

«Річний звіт про невідомі повітряні явища за 2022 рік» було опубліковано Управлінням директора національної розвідки Пентагону (ODNI). Звіт було санкціоновано Законом про національну оборону 2022 року та було створено керівником національної розвідки ODNI. Інформація була отримана від різних агентств розвідувальної спільноти та органів військової розвідки, Федерального управління цивільної авіації, Національного управління океанографії та атмосфери (NOAA), Міністерства енергетики (DoE) та НАСА.

Загалом звіт охоплює близько 510 каталогізованих звітів UAP, зібраних агентствами, що брали участь у звіті, та підрозділами збройних сил США.
З цих 510 повних звітів UAP ODNI оцінив 366, які вперше ідентифіковані з моменту створення AARO.
Згідно зі звітом ODNI, залишається 171 повідомлення про спостереження UAP, які залишаються «неохарактеризованими та неатрибутованими». "Деякі з цих неохарактеризованих UAP, мабуть, продемонстрували незвичайні льотні характеристики або експлуатаційні можливості та вимагають подальшого аналізу", - додається у звіті.

Таким чином проблема UAP залишається актуальною.

Цільові групи з невідомих повітряних явищ (UAP) створено НАСА, в Обсерваторії Гарвардського університету в рамках спостережного проекту «Галлілей».
Головна астрономічна обсерваторія НАН України також проводить самостійне вивчення UAP.

REFERENCE

[1] www.defense.gov/Newsroom/Releases/Releas...N-NJbMtFmKfOZP3cOxA/
[2] www.space.com/department-of-defense-new-office-ufos


%%%

Проблема НЛО (Неопознанных летающих объектов). UFO (Unknown flying objtcts), UAP (Unidentified aerial phenomena) в научном сообществе считается псевдонаучной. Считают её таковой те, кто НЛО никогда не видел, не наблюдал, не изучал.

Процитируем некоторые документы [1].
Создание оперативной группы по неопознанным воздушным явлениям [1]
14 августа 2020 г. |
4 августа 2020 г. заместитель министра обороны Дэвид Л. Норквист одобрил создание Целевой группы по неопознанным воздушным явлениям (UAP) (UAPTF). Департамент военно-морского флота, находящийся в ведении канцелярии заместителя министра обороны по разведке и безопасности, возглавит UAPTF.
Министерство обороны создало UAPTF, чтобы улучшить свое понимание и получить представление о природе и происхождении UAP. Миссия оперативной группы заключается в обнаружении, анализе и каталогизации UAP, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США. Это включает в себя изучение вторжений, о которых первоначально сообщалось как о UAP, когда наблюдатель не может сразу определить, что он или она наблюдает.

Пентагон создал офис для отслеживания НЛО в космосе [2]

«Годовой отчет о неопознанных воздушных явлениях за 2022 год» был опубликован Управлением директора национальной разведки Пентагона (ODNI). Отчет был санкционирован Законом о национальной обороне 2022 года и был создан руководителем национальной разведки ODNI. Информация была получена от различных агентств разведывательного сообщества и органов военной разведки, Федерального управления гражданской авиации, Национального управления океанографии и атмосферы (NOAA), Министерства энергетики (DoE) и НАСА .
В общем, отчет охватывает около 510 каталогизированных отчетов UAP, собранных агентствами, участвовавшими в отчете, и подразделениями вооруженных сил США.
Из этих 510 полных отчетов UAP ODNI оценил 366, которые были впервые идентифицированы с момента создания AARO.
Согласно отчету ODNI, остается 171 сообщение о наблюдениях UAP, которые остаются «неохарактеризованными и неатрибутированными». «Некоторые из этих неохарактеризованных UAP, по-видимому, продемонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа», — добавляется в отчете.

Таким образом проблеиа UAP остается актуальной.

Целевые группы по неопознанным воздушным явлениям (UAP) созданы НАСА, в Обсерватории Гарвардского университета в рамках наблюдательного проека «Галлилей».
Главная астрономическая обсерватория НАН Украины также ведет самостоятельное изучение UAP.

REFERENCE
[1] www.defense.gov/Newsroom/Releases/Releas...N-NJbMtFmKfOZP3cOxA/
[2] www.space.com/department-of-defense-new-office-ufos


File Attachment:

File Name: UAP_Kyiv.pdf
File Size: 1,693 KB
The administrator has disabled public write access.
Time to create page: 0.122 seconds
Powered by Kunena Forum