ПЕРЕГЛЯД КАТАЛОГА БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
Надходження в бібліотеку в поточному році


Повернутися до меню пошуку >>>

No Авт/Ред УДК/Назва випуск/рік(том) вид-во реєстр. ном.
1Відьмаченко А.П. [52(09)+52(083),В-42]
Історія, міфи, легенди і недавні спогади про астрономію. Довідник про назви зір, сузір'їв, планет, їх супутників, астероїдів
2024 (238с.)ФОП Ланковська Г.Г.,
К.
42805
42806
2Парновський Олексій Сергійович
Ред.: Черемних О.К. (наук. кер.)
[52(021)+533.95+52-854,П-18]
Генерація, стійкість та спектр власних поперечно- дрібномасштабних МГД збурень у внутрішній магнітосфері Землі: дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 05.07.12/ ІКД НКАУ НАНУ
2006 (152с.)К.б/н
3Вергунов В. (уклад.) [929(477)+061.1:[63:001.89](477),В-35]
В.І. Вернадський та науково-освітня аграрна Україна: матеріали засідання Президії НААН присвячені 160-річчю від дня народження, Київ, 11 жовтня 2023 р./ НААН, ННГСБ, Ін-т історії аграрної науки, освіти та техніки
2023 (94c.)ННСГБ НААН,
К.
3223р
4Ред.: Boehnhardt H. et al. [52(063)+523. 64, C-73]
Cometary Science after Hale-Bopp: Proc. of IAU (International Astronomical Union) Colloquium No. 186, Tenerife, Spain, Jan. 21-25, 2002. Vol. 1
[Серія: reprint. from “Earth, Moon, and Planets”. - Vol. 89, Nos. 1-4, 2000, published in 2002]

2003 (343p.)
Kluwer Academic Publish.,
Dordrecht etc.
12192
5Вавилова І., Кудря Ю., Василенко А., Бабик Ю. [52(07)+524.7,П-47]
Позагалактична астрономія: навч. посібник. Кн.2. Галактики: багатохвильові властивості
2023 (446с.)Наук. думка,
К.
42801
42802
6Зубрін Р. [629.78,З-91]
Жага космосу. Як революція в космічній галузі відкрила перед нами майбутнє, сповнене безмежних можливостей
[пер. з англ.]
2021 (432с.)Форс Україна ,
К.
42803
7Ред.: Горбулін В.П. (відп. ред.) [629.76+629.78(09),І-90]
Історія ракетно-космічної науки і техніки України/ Ін-т досліджень науково- технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
2021 (456с.)Фенікс,
К.
42804
8Ред.: Hartwell F. Coke, V.; Radm P.S. [52(06),A-89]
The Astronomical Almanac for the Year 2024: Data for Astronomy, Space Sciences, Geodesy, Surveying, Navigation and other applications
2023 (diff.pag.)U.S. Government Publish. Office: The U.K. Hydrographic Office,
Washington; Taunton
12193
9Шатохіна Світлана Вадимівна
Ред.: Вавилова І.Б. (наук. кер.)
[52(021)+523.44+520.338+004.932,Ш-28]
Позиційні та фотометричні характеристики астероїдів за редукцією спостережних даних з оцифрованих астронегативів УкрВО: дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.03.01/ ГАО НАН України
2023 (140с.)К.б/н
10Іванюк Олексій Михайлович
Ред.: Павленко Я.В. (наук. кер.)
[52(021)+524.3-36+524.314+524.316,І-23]
Хімічний склад та властивості F-, G-, K-зір – кандидатів на наявність планетних систем: дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02/ ГАО НАН України
2023 (157с.)К.б/н
11Васильківський Євген Володимирович
Ред.: Коноваленко О.О. (наук. кер.)
[52(021)+524.6,В-19]
Великомасштабний розподіл іонізованого вуглецю в Галактиці: дис. … канд. фіз.- мат. наук: 01.03.02/ ГАО НАНУ, Радіоастрономічний ін-т НАНУ
2023 (222с.)К.б/н
12Ред.: редкол.: Відьмаченко А.П. (гол. ред.) та ін. [52(059),А-91]
Астрономічний календар [на] 2024. Вип. 70
2023 (245с.)Академперіодика,
К.
3225р
3226р
13Шнюков Е.Ф. [553,Ш-77]
Минералы и мир/ Нац. научно-природовед. музей НАНУ. Отд. морской геологии и осадочного рудообразования
2008 (522с.)К.41940
14Варшалович Д.А., Черный Г.Ф. [52(045)+ 523.62, А-91]
Рассеяние света атомами натрия с выстроенными спинами при наличии магнитного поля: препринт 614
1979 (54с.)Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе АН СССР,
Ленинград
375р
15Сидоренков Николай Сергеевич [52(021)+521.933+551.51, С-34]
Исследование неприливной неравномерности вращения Земли и ее связи с процессами в атмосфере: дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.04.12/ ГАИШ МГУ им. М. В. Ломоносова
1979 (315с.)Москваб/н
16Чорній Юрій Богданович
Ред.: Новосядоий Б. С.; (наук. кер.)
[52(021)+524.8, Ч-75]
Просторовий розподіл галактик і квазарів та спектр потужності космологічних флюктуацій густини речовини: дис. ... канд. фіз. - мат. наук: 01.03.02/ЛДУ ім. І.Франка МОН України
1997 (136с.)Л.б/н
17Шалыгина Оксана сергеевна
Ред.: Корохин В. В.; (научн. рук.)
[52(021)+523.45+852+520.85, Ш-18]
Свойства стратосферного аэрозоля в полярных областях Юпитера по данным фотометрических измерений: дис. ... канд. физ. - мат. наук: 01.03.03/ ХНУ им. В. Н. Каразина МОН Украины
2008 (152с.)Х.б/н
18Чорний Василь Григорович
Ред.: Лупішко Д. Ф.; (наук. кер.)
[52(021)+523.44+520.82, Ч-75]
Фотометрія малих астероїдів головного поясу. Обертання та подвійність: дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03/ХНУ ім. В. Н. Каразіна МОН України
2018 (185с.)Х.б/н
19Терещенко Игорь Анатольевич
Ред.: Лупишко Д. Ф.; (научн. рук.)
[52(021)+523.44,Т-35]
Оппозиционный эффект блеска низкоальбедных астероидов: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.03.03/ХНУ им. В.Н. Каразина МОН Украины
2010 (135с.)Х.б/н
20Федун Виктор Николаевич
Ред.: Юхимук А. К.; (науч. рук.)
[52(021)+533.9,Ф-34]
Нелинейное параметрическое взаимодействие волн в околоземной плазме: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.03.03/ КНУ им. Т. Шевченко МОН Украины
1998 (106с.)К.б/н
21Слюсарев Иван Григорьевич
Ред.: Бельская И. Н.; (научн. рук.)
[52(021)+523.44,С-49]
Троянцы Юпитера и группа Гильды: физические свойства и происхождение: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.03.03/ ХНУ им. В. Н. Каразина МОН Украины
2015 (192с.)Х.б/н
22Рафа Ахмед Мохамед
Ред.: Лупишко Д. Ф.; (научн. рук.)
[52(021)+523.44, Р-26]
Вращение, альбедо и форма избранных астероидов: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.03.03/ХГУ МОН Украины
1995 (121с.)Х.б/н
23Снегирев Сергей Донатович [52(021)+523.947, С-53]
Исследование пространственных характеристик активных образований и волновых процессов в короне Солнца радиоинтерферометрическими и спектрально-корреляционными методами: дис. ... д-ра физ.-мат. наук (в форме научн. докл.): 01.03.02/ НИИ Астрофизический Институт МО РФ
1999 (82с.)Ниж. Новгородб/н
24Миронов Николай Трофимович [52(021)+521.6-17, М-64]
Построение и анализ моделей редукций лазерных измерений расстояний до ИСЗ: дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.03.01/ГАО НАН Украины
1994 (325с.)К.б/н
25Лозицька Наталія Йосипівна
Ред.: Дзюбенко М. І.; (наук. кер.)
[52(021)+523.982+52-337,Л-72]
Вікові варіації магнітних полів сонячних плям та їх прояви у міжпланетному просторі та геосфері: дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03/ КНУ ім. Т. Шевченка МОН України
2011 (135с.)К.б/н
26Колоколова Людмила Олеговна
Ред.: Яновицкий Э.Г.; (науч. рук.)
[52(021)+523.4,К-61]
Рассеяние поляризованного излучения поверхностями безатмосферных космических тел: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.03.03/ ГАО АН УССР
1987 (184с.)К.б/н
27Канивец Н. Д.
Ред.: Чернега Н.А. (науч. рук.)
[52(021)+521.96,К-19]
Определение положений звезд ФКСЗ из наблюдений на меридианном круге астрономической обсерватории Киевского университета: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.03.01/ КГУ им. Т. Шевченко МВССО УССР
1982 (141с.)К.б/н
28Калиниченко Николай Николаевич [52(021)+524.354.4,К-17]
Межпланетные мерцания космических источников в декаметровом диапазоне радиоволн: дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.03.02/ РИ НАН Украины
2014 (290с.)К.б/н
29Колесник Юрій Леонідович
Ред.: Шахов Б.О. (науч. рук.)
[52(021)+524.1, К-60]
Динаміка просторово-часового та енергетичного розподілу космічних променів у геліосфері: дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03/ ГАО НАН України
2009 (130с.)К.б/н
30Иващенко Юрий Николаевич
Ред.: Дума Д.П. (науч. рук.)
[52(021)+520.2,И-24]
Высокоточные фотографические наблюдения геостационарных ИСЗ и возможность их использования для относительной ориентировки радио и оптической систем координат: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.03.01/ ГАО АН УССР
1991 (116с.)К.б/н
31Зайцев Сергей Васильевич
Ред.: Киселев Н.Н. (науч. рук.)
[52(021)+523.44+520.85,З-17]
Отрицательная поляризация рассеянного излучения избранных безатмосферных тел Солнечной системы: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.03.03/ ГАО НАН Украины
2016 (129с.)К.б/н
32Васильев Сергей Викторович [52(021)+523.44, В-19]
Поляриметрия астероидов: UBVRI наблюдения, банк данных и статистический анализ: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.03.03/АО ХГУ им. Каразина МОН Украины
1996 (166с.)Х.б/н
33Гудкова Людмила Александровна [52(021)+521.91+523.44, Г-93]
Согласование каталожных и динамических систем координат по фотографическим наблюдениям избранных малых планет в Николаевской обсерватории: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.03.01/НАО МОН Украины
2001 (124с.)Николаевб/н
34Бахонский А.В.
Ред.: Харин А.С. (науч. рук.)
[52(021)+521.2, Б-30]
Определение прямых восхождений звезд и планет с меридианным аксиальным кругом в Голосеево: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.03.01/ ГАО АН Украины
1992 (136с.)К.б/н
35Андронов Иван Леонидович [52(021)+524.387, А-66]
Строение и эволюция магнитных тесных двойных систем: дис. д-ра физ.-мат. наук: 01.03.02/ ОГУ
1995 (396с.)Одессаб/н
36Апуневич С. Є. [52(021)+524.82, А-78]
Флюктуації температури реліктового випромінювання та формування великомасштабної структури в інфляційних моделях Всесвіту: дис. канд. фіз. - мат. наук: 01.03.02
2001 (123)Львівський НУ МОН України ,
Львів
б/н
37Хопкинс Дж.
Ред.: Мартынов Д.Я. (ред. пер.)
[Я21+52(03),Х-78]
Толковый словарь английских терминов по астрономии и астрофизике
[пер.с англ.]
1980 (302с.)Мир,
М.
34427
34428
34429
34430
34431
38Покшишевский В.В.
Ред.: Орлов Б.П. (отв.ред.)
[91, П-48]
Якутия. Природа - люди - хозяйство
[Серія: Науч. -попул. сер. ]
1957 (199с.)Изд-во АН СССР,
М.
8498
39Долуханов М.П.
Ред.: Сифоров В.И. (отв.ред.)
[6Р, Д-64]
Распространение радиоволн
[Серія: Б-ка радиоинженера "Современная радиоэлектроника"; вып. 8]
1972 (152с.)Сов.радио,
М.
29890
40Введенский Б.А.
Ред.: Колосов М.А. (отв.ред.)
[6Р+551.43,В-24]
Распространение ультракоротких радиоволн: к восьмидесятилетию со дня рождения академика Введенского Б.А.
1973 (408с.)Наука,
М.
30249
41Вартанесян В.А. [6Р,В-18]
Радиоэлектронная разведка. (По материалам зарубежной печати)
1975 (255с.)Воениздат,
М.
31394
42Ред.: Захарова П.Е. (отв.ред.) и др. [524.4+52(063),Ф-50]
Физика космоса: труды 44-й Международной студенческой научной конференции: [посвящается 50-летию Коуровской обсерватории], Екатеринбург, 2-6 февр., 2015 г.
2015 (270с.)Изд-во Урал. ун-та,
Екатеринбург
2906р
43Верлань А.Ф., Сизиков В.С.
Ред.: Пухов Г.Е. (отв.ред.)
[519.688,В-33]
Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы: справочное пособие/ Ин-т проблем моделирования в энергетике
1986 (542с.)Наук. думка,
К.
38284
38285
44Андрієць Олена Сергіївна
Ред.: Лозицький В.Г. (наук. кер.)
[52(021)+523.98,А-65]
Магнітні поля в слабких сонячних спалахах на рівнях фотосфери й хромосфери: дис. ... канд. фіз.- мат. наук: 01.03.03/ГАО НАН України
2013 (132с.)К.б/н
45Баренбаум И.Е., Давыдова Т.Е.
Ред.: Брискман М.А.
[Ч-73,Б24]
История книги. Ч.1. Книга в России до 1917 г.: учеб. пособие
1960 (200с.)Сов.Россия,
М.
13827
46Багров Н.В., Ена В.Г., Лавров В.В. и др. [Ч-216+55(092),В-35]
В.И. Вернадский и Крым: Люди, места, события...
2004 (310с.)Либідь,
К.
41483
47Райков Б.Е.
Ред.: Коштоянц Х.С. (отв.ред.)
[57,Р18]
Очерки по истории эволюционной идеи в России до Дарвина. Т.1.
1947 (191с.)Изд-во АН СССР,
М.;Л.
8420
48Ред.: Кузин А.М. (общ.ред.) [57, Р-15]
Радиобиология. Биологическое действие ионизирующих излучений
[Серія: Итоги науки. Биологические науки. Т. 1]
1957 (436с.)Изд-во АН СССР,
М.
8428
49Миннарт М.
Ред.: Лейкин Г.А. (ред.пер.)
[551.593,М-62]
Свет и цвет в природе
[пер. с англ.]
1958 (424с.,фото)Физматгиз,
М.
14225
50Гераїмчук М.Д., Генкін О.М., Івахів О.В., Куреньов П., Мороженко О.В., Неводовський П.В., Петренко С.Ф. [535.5+535.8+551.510.534,Е-46]
Елементи і системи поляризаційних приладів для космічних досліджень
2009 (188с.)ЕКМО,
К.
41968
51Файтельсон А.Ш., Кригер Е.П., Миролюбова А.Н. (сост.)
Ред.: Буланже Ю.Д., Веселов К.Е.
[550.3(06)+550.312,М-43]
Междуведомственный геофизический комитет при Президиуме АН СССР. Повторные гравиметрические наблюдения: сб. науч. тр.
1982 (126с.)М.2371р
52Нефедьева А.И., Валеев С.Г. [52(092)+520.1,Н-58]
Анатолий Алексеевич Нефедьев (1910-1976): [К 200-летию Казанского университета]
2008 (22с.)Изд-во Казан. ун-та,
Казань
2523р
53Марков М.А.
Ред.: Матвеев В.А. (отв.ред.)
[52(081)+530. 12:531. 51+524. 8, М-26]
Избранные труды: в 2 т. Т. 2. Гравитация и космология. Публицистические статьи. Воспоминания о физиках. Автобиграфические заметки. Приложения.
[Серія: Классики науки]
2001 (640с.)Наука,
М.
41828
54Огородова Л.В., Шимбирев Б.П., Юзефович А.П. [550.312,О-39]
Гравиметрия: учебник для вузов
1978 (326с.)Недра,
М.
33210
55Ред.: Попов Е.И. (отв.ред.) [550.312,М-80]
Морской гиростабилизированный гравиметр/ Ин-т физики Земли им. О.Ю. Шмидта АН СССР
1972 (167с.)Наука,
М.
29913
56Евсеев С.В. [550.312,Е-25]
О некоторых закономерностях гравитационного поля Земли и их значении для геодезии и геофизики

1957 (72с.)
Изд-во АН УССР,
К.
8608
57Двуліт П.Д. [550.312+528.3,Д-25]
Гравіметрія: підручник

1998 (196с.)
ЛАГТ,
Львів
41041
41042
58Грушинский Н.П., Грушинский А.Н. [550.312,Г-91]
В мире сил тяготения
3-е изд., перераб.и доп.
1985 (151с.)
Недра,
М.
37911
59Подобед В.В., Нестеров В.В. [521.9(07),П-44]
Общая астрометрия: учебник
2-е изд., перераб. и доп.
1982 (576с.)
Наука,
М.
35960
35961
41809
60 [539.3,П-75]
Прикладная механика: информационное издание - 50 лет журналу: в 2-х т. Т.1. Прикладная механика: содержание (1955-2005)
2006 (536с.)А.С.К.,
К.
41688
61 [502. 3+504. 064, В-85]
Всеукраїнська науково-практична конференція з екологічних проблем сталого розвитку України, м. Одеса, 6-7 жовтня 2005 р. : збірка матеріалів
[Серія: Європейський центр техногенної безпеки ТЕСDOC 17/2006]
2006 (231с.)К.41680
41681
62 [5(063),М-34]
Матеріали всеукраїнської конф. "Актуальні проблеми вивчення природничо- математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України". (КДУ ім. Т.Шевченка, 12-14 травня 1999 р.)
1999 (128с.)К.1953р
63Райс О.К.
Ред.: под ред. Кудрявцева Б.Б.
[54,Р-18]
Электронное строение и химическая связь в неорганической химии
[пер.с англ.]
1949 (496с.)ИЛ,
М.
8380
64Гурштейн А.А. [52(021)+523.34+520.25,Г-95]
Астрометрические аспекты обеспечения полетов автоматических космических аппаратов к Луне: дис. ... д-ра физ.-мат. наук.: 01.03.01/Ин-т космических исследований АН СССР
1979 (354с.)М.б/н
65 [551.5(063)+551.521,М-43]
Международный симпозиум стран СНГ "Атмосферная радиация" (МСАР-2006), СПб., Россия, 27-30 июня: сборник тезисов
2006 (156с.)Изд-во СПбГУ,
СПб.
41653
66Ред.: Voshchinnikov N. [535.36+53(063),N-67]
9th (Ninth) International Conference on Electromagnetic and Light Scattering Non-Spherical Particles: Theory, Measurements, and Applications, SPb., Russia, June 5-9, 2006: book of abstracts
2006 (306p.)VVM com.LTD,
St.-Petersburg
12044
67Яцків Я.С., Александров О.М., Вавилова І.Б., Жданов В.І., Кудря Ю.М., Парновський С.Л., Федорова О.В., Хміль С.В. [530.12:531.51+524.8,З-14]
Загальна теорія відносності: випробування часом
2005 (288с.)ГАО НАН України,
К.
41592
41648
41649
68Ред.: Баканас Е., Нефедьев Ю. [52(063)+523.44+523.31,О-51]
Околоземная астрономия 2005: тезисы докладов Международной конференции, г. Казань, Россия, сент. 19-24, 2005
2005 (72с.)Казанский гос. ун-т,
Казань
2283р
69Прандтль Л. [533.6,П-69]
Гидроаэромеханика.
[пер.с нем.]
2-е изд., испр. и доп. по 3-му нем. изд.
1951 (575с.)
ИЛ,
М.
13784
70Миеле А.
Ред.: Космодемьянский А.А. (ред. пер.)
[533.6,М-57]
Механика полета. Т.1: Теория траекторий полета
[пер.с англ.]
1965 (407с.)Наука,
М.
16676
71Кюри Мария
Ред.: Франк И.М.
[53(092),К-99]
Пьер Кюри: Мария Кюри о Пьере Кюри. Ирен и Фредерик Жолио-Кюри о Марии и Пьере Кюри
[пер.с фр.]
1968 (176с.)Наука,
М.
22204
72Еремеева С.И., Винокур М.М., Николаев Д.С., Раевская М.А.
Ред.: Кузнецов Б.Г. (науч.ред.)
[53(092), В-92]
Выдающиеся физики мира: рекомендательный указатель
[Серія: Выдающиеся деятели мировой науки и техники; Сер. библиогр. указат. ]
1958 (436с.)М.14306
73Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. [53(083),Я-22]
Справочное руководство по физике: для поступающих в вузы и самообразования
1975 (624с.)Наука,
М.
31616
31617
74Роджерс Э.
Ред.: Лейкин Е.М. (ред. пер.), Арцимович Л.А. (общ. ред.)
[53(02),Р-60]
Физика для любознательных. Т.1: Материя. Движение. Сила
пер.с 8-го амер. изд.
1969 (474с.)
Мир,
М.
22898
75Рабинович Б.Н. [528.9,Р-12]
Основы построения опорных геодезических сетей: учеб. пособие
2-е изд., перераб.и доп.
1954 (379с.)
Геодезиздат,
М.
8832
76 [523.44+52(063),P-58]
Photometry and Polarimetry of Asteroids: Impact on Collaboration: Abstracts of the International Workshop, Kharkiv, June 15-18, 2003
2003 (36p.)Kharkiv2122p
77Нотон П.
Ред.: Тихонов А.
[681.3.06,Н-85]
Java: справочное руководство
[пер.с англ.]
1996 (447с.)Бином,
М.
40885
78Ред.: под общ.ред. Бонч-Бруевича М.Д., Казанского И.А. [528(083),Г-35]
Геодезия: справочное руководство. Т.1. Физическая геодезия
1949 (422с.)Мин-во коммунал. хоз-ва РСФСР,
Л.;М.
13126
8841
79Аршуткин Л.Н., Ворошилов В.И., Гусева Н.Г., Колесник И.Г., Колесник Л.Н., Кравчук С.Г., Силич С.А.
Ред.: Колесник И.Г. (отв.ред.)
[524.4+524.5,С-86]
Строение и эволюция областей звездообразования
1990 (224с.)Наук.думка,
К.
40416
40417
40458
80Дейч А.Н. [524. 38(023), Д-27]
Невидимые спутники звезд
[Серія: Новое в жизни, науке, технике. Сер. Космонавтика. Астрономия; 6/1972]
1972 (31с.)Знание,
М.
29637
81Ковальчук Г.У. [524.33,К-56]
Результаты наблюдений переменных звезд V346 Ori и V351 Ori: Деп. рук. N2159-84
1984 (47с.)ГАО,
К.
б/н
82Порфирьев В.В. [524. 3(023), П-60]
Тайны звезд
[Серія: Науч. -попул. лит-ра]
1966 (120с.)Наук.думка,
К.
21016
83Яновицкий Э.Г. [52(045)+535.36+524-4,Я-64]
Общий принцип инвариантности для полей излучения в плоских неоднородных атмосферах и его следствия: препринт ИТФ-79-117р
1979 (39с.)ИТФ АН УССР,
К.
б/н
84Ред.: Balasubramaniam K.S., Simon G.W. [523.98+52(063),S-70]
Solar Active Region Evolution: Comparing Models with Observations: Proc. of 14th Intern. Summer Workshop National Solar Observatory, held at Sacramento Peak Sunspot, New Mexico, USA, Aug. 30 -3 Sept., 1993
1994 (421p.)San Francisco11844
85Гуртовенко Э.А., Костык Р.И., Орлова Т.В., Троян В.И., Федорченко Г.Л.
Ред.: Мороженко Н.Н. (отв.ред.)
[523.94+523.94-355,П-84]
Профили избранных фраунгоферовых линий для разных положений центр-край на диске Солнца
1975 (224с.)Наук.думка,
К.
31017
31018
31019
86 [523.9+52(063),I-69]
Transactions of the International Union for Co-operation in Solar Research. Vol.I. (First and Second Conferences)
1906 (257p.)At the University Press,
Manchester
9196
87Ред.: Балклавс А.Э. (отв.ред.) [523.9,К-60]
Колебания и волны на Солнце: 2-й научный семинар рабочей группы "Волны в атмосфере Солнца" (Рига, март 1986 г.): тезисы докладов
1986 (44с.)Зинатне,
Рига
б/н
88Ред.: Сидоров В.В. [523.682+523.682-77,М-54]
Метеорное распространение радиоволн: Сб. статей. N7
1970 (128с.)Изд-во Казанского ун-та,
Казань
28195
89Ред.: Сидоров В.В. [523.682+523.682-77,М-54]
Метеорное распространение радиоволн: Сб. статей. N3-4
1966 (282с.)Изд-во Казанского ун-та,
Казань
21183
90Ред.: Костылев К.В. [523.682+523.682-77,М-54]
Метеорное распространение радиоволн: Сб. статей. N1
1963 (232с.)Изд-во Казанского ун-та,
Казань
16165
91[Коноплева В.П., Гараздо-Лесных Г.А., Ступин В.И., Таращук В.П.] [523.64+523.64-13,Ф-81]
Фотографические наблюдения кометы Икейя-Секи 1965f в СССР: [атлас]
1970 (4с.,[21]с.фото)Наук.думка,
К.
29026
29027
29028
92Ред.: Яцкив Я.С. (отв.ред.) [523.64,П-47]
Позиционные наблюдения в СССР кометы Галлея в появлении 1986 г. : сборник научных трудов
1990 (144с.)Наук.думка,
К.
40169
40170
40171
40172
93Белявский С. [523.64+523.64-13,Б-43]
Предварительные сообщения о наблюдениях кометы Галлея в Симеизе.(Перевод статьи из журн. "Mitteilungen der Nikolai- Hauptsternwarte zu Pulkowo" T.4, N1/1910)
[пер. с нем., (1910 год изд.)]
1984 (14с.)К.б/н
94Белявский С. [523.64,Б-43]
Фотоснимки кометы Галлея в Симеизе: сообщение 2-е. (Перевод статьи из "Изв. Пулково", Т.5, N3, 1912 г.)
[пер.с нем.]
1984 (с.40-45)К.б/н
95Бабенко Ю.Г., Коноплева В.П. [523.64,Б-12]
Каталог минимальных расстояний между орбитами комет и больших планет: Деп. рук. N1174- B86
1986 (116с.)К.1020р
96Артемьев А.В., Радзиевский В.В. [523.64,А-86]
Кометный атлас: Деп. рук. N6125- 85
1985 (70с.)Горьковский гос. пед. ин-т,
Горький
1019р
97Рубашевский А.А., Яновицкий Э.Г.
Ред.: Коваль И.К. (отв. ред.)
[523.4+523.4-35,Р-82]
Расчет фазовой зависимости интегральной яркости планет: (научная информация)
1969 (102с.)Наук.думка,
К.
2026р
2027р
98 [523.4,И-33]
Известия Комиссии по физике планет. Вып.4.
1963 (51с.)АН СССР,
М.
16604
99Долгоруков Н. [523.34+523.34-325+521.11,Д-64]
Вековые неравенства в движении Луны: рассуждение на степень Магистра астрономии
приплетено к книге Долгорукова Н.
1885 (109с.)
СПб.6718
100Хоровиц Н.
Ред.: Крицкий М.С. (ред.пер.)
[523-37+524. 86+524. 886, Х-80]
Поиски жизни в Солнечной системе
[пер. с англ. ]
[Серія: В мире науки и техники]
1988 (187с.)Мир,
М.
39799
101Ред.: Масевич А.Г. (отв.ред.) [523-37,В-64]
Возникновение жизни во Вселенной: докл. на совещании Комиссии по Космогонии АстроСовета АН СССР, 6-7 июня 1962 г.
1964 (96с.)Наука,
М.
37600
102Лазоренко П.Ф. [521.96(085)+521.97,Л-17]
Каталог склонений 254 звезд в окрестностях 72 внегалактических радиоисточников: Деп. рук. N2635-84
1984 (49с.)ГАО АН УССР,
К.
760р
103 [521.96(085),К-29]
Каталог слабых звезд: список звезд фундаментального каталога 931 звезда, из которых 645 звезд севернее склонения -30 град.
2-е изд., копия изд. ГАИШа (М., 1951)
1957 (19с.)
ГАО АН СССР,
Л.
14375
104 [521.96(085),К-29]
Каталог слабых звезд: список 5120 звезд со склонениями от +90 град. до +30 град. (1 часть каталога слабых звезд- КСЗ1).
1951 (114с.)ГАИШ,
М.
6732
105Ред.: Yumi S., Yokoyama K. [521.93,R-45]
Results of The International Latitude Service. Vol.12. With one Appendix. From 1962.0 to 1967.0.
1978 (151p.)Intern. Polar Motion Service, Intern. Latitude Observ. of Mizusawa,
Mizusawa
11144
106Ред.: Cecchini G. [521.93,R-45]
Results of The International Latitude Service. Appendix to Vol.11. Tom.II. Values of the latitudes observed in the sexennium 1955.0- 1962.0.
1973 (417p.)Coi Tipi Dell'Istituto Geografico Militare,
Firenze
11045
107Ред.: Парийский Н.Н. (отв.ред.) [521.93+551.24,М-42]
Медленные деформации Земли и ее вращение: Сборник/Междуведомственный геофизический комитет при Президиуме АН СССР. Результаты исследований по Международным геофизическим проектам
1985 (120с.)Радио и связь,
М.
37912
37913
108Корсунь А.А., Чолий В.Я. [521.93,К-69]
Определение параметров вращения Земли по астрометрическим наблюдениям на станциях евроазиатского региона в 1978.0-1984.0: Деп. рук. N4399- В88
1988 (22с.)К.б/н
109Ред.: Дубошин Г.Н. [521+521.2+52(083),С-74]
Справочное руководство по небесной механике и астродинамике
2-е изд., доп.и перераб.
1976 (862с.)
Наука,
М.
31843
40777
110Ред.: Панченко Н.И. (отв.ред.) [521.93+521.16,В-81]
Вращение и приливные деформации Земли. Вып.8
1976 (92с.)Наук.думка,
К.
32065
32122
111Ред.: Аксентьева З.Н. (отв.ред.) [521.93+521.16,В-81]
Вращение и приливные деформации Земли. Вып.1. (Материалы юбилейной конф. по проблеме "Изучение Земли как планеты методами астрономии и геофизики"), Полтава, 9-12 окт. 1967 г.
1970 (386с.)Наук.думка,
К.
28663
28799
112Иванов Г.А., Колчинский И.Г., Рыбка С.П., Харченко Н.В., Яценко А.И.
Ред.: Онегина А.Б.; (отв.ред.)
[521.9,У-68]
Уравнение блеска в фотографической астрометрии
1988 (92с.)Наук.думка,
К.
39708
39709
39710
113Лазоренко П.Ф., Миняйло Н.Ф., Ненахова Е.М., Харин А.С. [521.9+521.9-13+520.254-13,С-43]
Склонения Солнца и больших планет, полученные из наблюдений на вертикальном круге Ваншаффа в Голосеево в 1977-1979гг.: Деп. рук. N6533-84
1984 (17с.)К.820р
114Бахонский А.В., Лазоренко П.Ф., Миняйло Н.Ф., Ненахова Е.М., Харин А.С. [521.9,С-43]
Склонения Солнца и больших планет, полученные из наблюдений на вертикальном круге Ваншаффа в Голосеево в 1983-1987 гг.: Деп. рук. N7174-В89
1989 (33с.)К.б/н
115Калтыгина С.В., Ледовская И.В., Майор С.П., Шатохина С.В. [521.9+523.46,Р-34]
Результаты позиционных наблюдений спутников Сатурна S2-S9 на горе Майданак в 1990 г.: Деп. рук. N 1044-Ук92 (в УкрИНТЭИ 09.07.92.)
1992 (12с.)К.б/н
116 [52(063),Н-34]
Наукова конференція ""Астрономічна школа молодих вчених", Україна, Умань, 17-20 травня 2000 р.: програма і тези доповідей
2000 (33с.)Уманьб/н
117Ред.: Дума Д.П.;(відп.ред.) [52(059),А-91]
Астрономічний календар на 2000 р. Вип.46.
1999 (240с.)ГАО НАН України,
К.
1973р
1974р
118Орлов А.Я. [521.3,О-66]
Об определении поправок элементов планетных и кометных орбит
1906 (26с.)С.-Петербург37628
119Перевощиков Д. [521. 17+523. 45/48, П-27]
Вековые возмущения семи больших планет. Отделение четвертое: Возмущения третьего порядка относительно эксцентрицитетов и наклонений планетных орбит
[Серія: Memoires de l'Academie Imperiale des Sciences de St. -Petersbourg, 7 Serie. T. 3, N12]
1861 (182с.)СПб.6989
120 [52(063)+524. 3-52+524. 3-54+524. 7, T-82]
The Transparent Universe: Programme and Abstracts 2nd INTEGRAL Workshop, St. Malo, France, Sept. 16-20 Sept. , 1996
[Серія: ESA SP-382]
1996 (409p.)ESA,
Noordwijk
11824
121 [52(063)+524. 3-52+524. 3-54+524. 7, T-82]
The Transparent Universe: Proceedings 2nd INTEGRAL Workshop, St. Malo, France, Sept. 16-20, 1996
[Серія: ESA SP-382]
1997 (689p.)ESA,
Noordwijk
11823
122Араго Ф. [52(092),А-79]
Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров. Т.1-2.
[пер.]
1860 (640+338р.)Санкт-Петербург22124
123Видьмаченко А.П., Довгопол А.Н., Клименко В.М., Шавловский В.И. [520.16,П-78]
Прозрачность земной атмосферы на г. Майданак по наблюдениям 1977-1985 гг. I. Средние за ночь значения коэффициента прозрачности: Деп. рук. N6261-85 Деп.
1985 (14с.)К.б/н
124Ред.: Белявский С.И.;(отв.ред.) [520.1+52(09),С-81]
Сто лет Пулковской обсерватории: сборник статей
1945 (272с.)Изд-во АН СССР,
М.-Л.
22115
125Ред.: Кукаркин Б.В. (отв.ред.) [52-52,В-74]
Вопросы космогонии. Том 9.
1963 (268с.)Изд-во АН СССР,
М.
16023
126Ред.: Крылов А.Н. (отв.ред.) [52(092)+53(092)+51(092),Л-14]
Жозеф Луи Лагранж (1736-1936): сборник статей к 200-летию со дня рождения
1937 (141с.)Изд-во АН СССР,
М.-Л.
22129
127Куликовский П.Г. [52(092),К-90]
М.В. Ломоносов - астроном и астрофизик
3-е изд., перераб.и доп.
1986 (96с.)
Наука,
М.
38631
38773
128Азархин В.А., Горский В.С.
Ред.: Крымский С.Б.
[52(092), А-35]
Научная истина и судьба ученого: Коперник, Бруно, Галилей
[Серія: Научно-популярная литература]
1984 (176с.)Наук.думка,
К.
37542
37901
129Ченакал В.Л.
Ред.: Идельсон Н.И. (отв.ред.)
[52(09), Ч-43]
Очерки по истории русской астрономии: наблюдательная астрономия в России XVII и начала XVIII в.
[Серія: Итоги и проблемы современной науки]
1951 (110с.)Изд-во АН СССР,
М.-Л.
6405
130Сластенов А.И.
Ред.: Кузьменко К.Н. (отв.ред.)
[52(09),С-47]
Астрономия в Харьковском университете за 150 лет (1805-1955): исторический очерк
1955 (184с.)Изд-во ХГУ им. А.М. Горького,
Харьков
37571
131Ред.: Van der Hucht K.A., Williams P.M. [52(063)+524.338.2,I-69]
Wolf-Rayet Stars: Binaries, Colliding Winds, Evolution: Proceedings of the Symposium No.163 of the (IAU) International Astronomical Union, La Biodola, Elba, Italia, May 2-6, 1994
1995 (580p.)Kluwer ,
Dordrecht etc.
11790
132Ред.: Muller E.A. [52(063),I-69]
Transactions of the International Astronomical Union (IAU). Vol.XVIIA, Part 3. Reports on Astronomy
1979 (228p.)D.Reidel Publish. ,
Dordrecht etc.
11180
133Ред.: Pecker J.-C. [52(063),I-69]
Transactions of the International Astronomical Union (IAU). Vol.XIIA-Reports. Reports on Astronomy
1965 (809p.)Academic Press,
London; New York
10361
134Ред.: Sadler D.H. [52(063),I-69]
Transactions of the International Astronomical Union (IAU). Vol.X. Tenth (10th) General Assembly, Moscow, Aug. 12-20, 1958
1960 (774p.)University Press,
Cambridge
10929
135Ред.: Oosterhoff P. Th. [52(063),I-69]
Transactions of the International Astronomical Union (IAU). Vol.VIII. Eighth (8th) General Assembly, Rome, Sept. 4-13, 1952
1954 (887p.)Univer. Press,
Cambridge
9807
136Ред.: Melchior P. [52(063)+521.938,I-69]
International Astronomical Union (IAU) Symposium No.13, Helsinki, July 1960 in conjunction with the International Association of Geodesy: "The Future of the International Latitude Service"
1961 (97p.)9912
б/н
137 [52(063)+520.82,P-58]
Photometric Systems and Standard Stars: abstracts presented at the conf., the Moletai Astronomical Observatory, Lithuania, Aug. 14- 16, 1995
1995 (58c.)Moletai1852p
138Ред.: Коваль И.К. [52(06)+523.34+523.4,Ф-50]
Физика Луны и планет: сборник
1964 (138с.)Наук. думка,
К.
16301
16302
139Ред.: Федоров Е.П. [52(06)+523. 9+524. 3+524. 6+523. 4, В-74]
Вопросы астрофизики: республ. межведом. сборник
[Серія: Астрономия и астрофизика]
1966 (208с.)Наук.думка,
К.
21031
21032
21033
21034
140Всехсвятский С.К., Яковкин А.А., Пясковский Д.В. и др.
Ред.: Яковкин А.А.
[52(023),А-91]
Астрономия. Вып.I.
1946 (132с.)Рад. шк.,
К.
37590
141 [52(023), С-56]
Современные проблемы астрофизики: Сборник статей
[Серія: Космонавтика, астрономия (8/1982). Новое в жизни, науке, технике]
1982 (64с.)Знание,
М.
35859
142 [52(023), С-56]
Современные проблемы астрофизики: сборник статей
[Серія: Новое в жизни, науке, технике. Космонавтика, астрономия (9/1979)]
1979 (64с.)Знание,
М.
34018

Повернутися до меню пошуку >>>